Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

O nás

Naším úkolem je poskytovat a podporovat kariérové poradenství jako kvalitní a dostupnou službu,
která napomáhá celoživotnímu rozvoji osobnosti.

Aktivně a s osobním přístupem pomáháme orientovat se a rozhodovat v otázkách vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje.

Jsme jednou ze tří součástí Krajského centra vzdělávání, od roku 2015 se věnujeme kariérovému poradenství a vzdělávání v Plzeňském kraji. Spolupracujeme se základními a středními školami, kterým poskytujeme metodickou podporu, skupinové programy kariérového poradenství a vzděláváme kariérové poradce z těchto škol.

Široké veřejnosti nabízíme celoživotní kariérové poradenství, které podporuje kohokoli v průběhu celého jeho života v poznávání a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a zájmů. Pomáháme s rozhodováním a řízením individuální dráhy ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností pro řízení vlastní kariéry, kariérových kompetencí.

Co všechno děláme?
  • individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ, studenty VŠ i dospělé (zaměstnané i nezaměstnané, OSVČ nebo matky na MD)
  • metodická podpora kariérového poradenství ve školách (plánování a realizace koncepce kariérového poradenství ve škole, zavádění standardu kvality, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, zavádění portfolií pro rozvoj kariérových kompetencí a rozvoj spolupráce škol a firem)
  • vzdělávání v oblasti kariérového poradenství
  • autorizovaná osoba pro zkoušku z profesní kvalifikace Kariérový poradce / kariérová poradkyně
  • projekty
  • festival středních škol Posviť si na budoucnost
  • platforma kariérového poradenství v Plzeňském kraji
Jsme držiteli Národní ceny kariérového poradenství 2022, 2020, 2016 a zvláštního ocenění Národní ceny kariérového poradenství 2018 a 2019.