Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Témata spolupráce pro školy

Kariérové poradenství

Nabízíme spolupráci při tvorbě a realizaci koncepce kariérového poradenství, pomoc při zavádění standardu kvality kariérového poradenství ve škole – z pozice krajem zřizované organizace metodicky pomáháme školám rozvíjet kvalitní kariérové poradenství, a to v širším kontextu směrem např. ke spolupráci škol a firem, rozvíjení kompetencí nejen žáků, ale i pedagogického sboru apod.

Máte-li o spolupráci v tomto směru zájem, kontaktujte Jana Brabce, brabec@kcv.cz, 731 410 130.

Nabízíme skupinové kariérové poradenství pro žáky a metodickou podporu při návazných činnostech kariérového poradenství ve škole. Skupinové workshopy realizujeme pro základní i střední školy, které projeví zájem a snahu o systematické uchopení kariérového poradenství pro své žáky a naváží s námi dlouhodobější spolupráci.

Obsah skupinových programů pro třídy upravujeme na míru podle situace a potřeb konkrétní školy a vytváříme jej ve spolupráci s kariérovým/výchovným poradcem a třídním učitelem dané třídy. Vycházíme přitom z metodiky našeho skupinového workshopu Kdo jsem a co chci, který získal Národní cenu kariérového poradenství 2016 a který průběžně aktualizujeme, nebo vytváříme obsah workshopu “na míru.”

Máte zájem o skupinové workshopy pro Vaše žáky a ještě s námi nespolupracujete? Kontaktujte Hanu Maříkovou, marikova@kcv.cz, 777 015 278.

Aktuální nabídku otevřených kurzů najdete ZDE. Nebo jsme schopni sestavit vzdělávací program na míru Vaší škole – kontaktujte Jana Brabce, brabec@kcv.cz, 731 410 130.

Posun od znalostního ke kompetenčnímu vzdělávání způsobuje, že portfolio je stále častěji využívaným pedagogickým prostředkem učení a hodnocení na školách. My ho vnímáme na formální i neformální úrovni vzdělávání jako užitečný nástroj pro rozvoj kompetencí, které vedou k naplnění potenciálu každého žáka. Slouží mu jako nástroj celoživotního učení a sebereflexe vlastního rozvoje.   

Máte-li zájem o zavedení portfolií ve Vaší škole nebo chcete zjistit proč byste vůbec o využívání portfolií měli mít zájem, pokračujte na stránku Portfolia nebo kontaktujte Hanu Maříkovu, marikova@kcv.cz, 777 015 278 nebo Dagmar Pelesnou, pelesna@kcv.cz, 778 728 255.

Posviť si na budoucnost je největší festival středních škol v Plzeňském kraji a zároveň platforma řady spolupracujících subjektů, které se podílejí na tranzici žáků ze základní na střední školy. Více se dozvíte přímo na stránkách posvitsinabudoucnost.cz.

Platforma kariérového poradenství Plzeňského kraje nabízí prostor pro sdílení zkušeností, odborný rozvoj a profesní růst. Zapojit se do ní a účastnit se akcí pořádaných v rámci platformy může každý pedagog ze školy se zájmem o rozvoj kariérového poradenství

Pro účast v platformě a bližší informace kontaktujte Kamilu Koblerovou, koblerova@kcv.cz, 733 127 700.

Ať už hledáte metodické materiály pro kariérové poradenství, spolupráci škol a firem, prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání nebo třeba rovné příležitosti, vše najdete na stránce Metodické materiály.

Vytvořili jsme sadu pracovních listů pro kariérové poradce základních a středních škol, které na sebe navazují podle oblastí kompetencí pro řízení kariéry (CMS). Tyto a další pracovní listy najdete ke stažení na stránce Kariérové poradenství – metodiky a příklady dobré praxe.

Předčasné odchody ze vzdělávání

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání spočívá zaprvé ve zdravém školním/třídním klimatu a zadruhé v dostupném a kvalitním kariérovém poradenství. Tomuto tématu jsme se důkladně věnovali v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji a vytvořili jsme metodiku implementace nástroje prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Důvod dokončit.

Metodiku prevence předčasných odchodů a online formuláře pro zjišťování příčin předčasných odchodů ve Vaší škole a další informace a materiály pro zjišťování školního klimatu najdete na stránce Předčasné odchody ze vzdělávání.

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Rovné příležitosti vnímáme jako podmínky ve vzdělávání, které umožní růst všech – žáků i pedagogů s ohledem na životní cestu, kterou se chtějí vydat.  Podporu rovných příležitostí realizujeme prostřednictvím rozvoje funkčního Školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jeho členy vnímáme jako stěžejní pro koordinaci a spolupráci v rámci tématu.

Založili jsme Platformu rovných příležitostí a také realizujeme setkání právě k podpoře funkčního ŠPP. Aktuální termíny naleznete vždy na stránce Akce. Také jsme vytvořili metodické materiály, které spolu s dalšími užitečnými odkazy (například na záznamy ze tří Konferencí dobré praxe rovných příležitostí) najdete zde na stránce Rovné příležitosti ve vzdělávání.

Spolupráce škol a firem

Hledáme spolu s Vámi nové formy spolupráce se zaměstnavateli (např. jednodenní stáže – stínování) a vypracovali jsme metodické postupy, které zahrnují i individuální kariérové poradenství nebo reflexi exkurzí, stáží nebo praxí, pomáháme žákům i pedagogům zorientovat se v důležitých fenoménech jako měkké (přenositelné) kompetence, firemní kultura či měnící se požadavky na zaměstnance. 

Metodické materiály a příklady dobré praxe najdete zde na stránce Spolupráce škol a firem.

Individuální kariérové poradenství

Dále v rámci spolupráce se školami nabízíme také individuální poradenství pro žáky, studenty i jejich rodiče. Pomáháme jim zorientovat se v jejich potřebách, zmapovat jejich aktuální situaci. Společně hledáme a vyhodnocujeme jejich možnosti, cíle a plánujeme postup, jak se k nim dostat.

Pokud ve škole na individuální poradenství nemáte prostor nebo kompetence, předejte žákům a rodičům kontakty na nás. Nabízíme zdarma osobní i online konzultace.

Naši poradci jsou tu i pro Vaše žáky!

Máte žáky, pro které by byla konzultace vhodná? Obrací se na Vás rodiče žáků s prosbou o doporučení služby kariérového poradenství? Odkažte je na naše poradenské služby.