Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Předčasné odchody ze vzdělávání

Předčasné odchody vnímáme jako socioekonomické téma, které má širokospektrální dopad. Netýká se pouze vnitřního ekosystému školy, přerůstá jej a zasahuje jak daného jedince ve všech aspektech jeho života a budoucího profesního směřování, tak společnost jako takovou.

Chceme školy podpořit v hledání důvodů předčasných odchodů a následně v jejich řešení. Chceme také školy více propojit s firmami, zřizovateli, sociálními partnery, ale i se sebou navzájem a s místní komunitou. Tématu jsme se věnovali v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. 

Vytvořili jsme metodiku prevence předčasných odchodů Důvod dokončit, jejíž součástí je i návrh na podobu polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku pro zjištění příčin odchodu bývalých žáků. Metodiku a přístup, který nabízí, prezentujeme jak školám, tak zainteresované odborné veřejnosti. Rovněž poskytujeme metodickou podporu a poradenství při zavádění metodiky na konkrétní škole a její aktualizaci a transformaci na specifika a potřeby školy.

Metodika

Metodika Důvod dokončit

Online formuláře

Online formulář polostrukturovaného rozhovoru pro žáky/ně prvního ročníku SŠ 
Online formulář polostrukturovaného rozhovoru pro "odpadlíky" (bývalé žáky SŠ, kteří předčasně odešli)
Online dotazník pro "odpadlíky" (bývalé žáky SŠ, kteří předčasně odešli)

Videa

Představení metodiky na konferenci Výzvy a potřeby kariérového poradenství:
Diskuze na téma předčasných odchodů ze vzdělávání na prvním setkání platformy rovných příležitostí