Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Spolupráce škol a firem

Užší a efektivnější spolupráci škol se zaměstnavateli vnímáme jako adekvátní odpověď na dynamiku světa práce, která představuje velkou výzvu pro svět vzdělávání. Obvyklá spolupráce stojí především na exkurzích a odborných praxích vázaných na odborné vzdělávání.

Spolu s Vámi hledáme nové formy spolupráce (např. jednodenní stáže – stínování) a zpracováváme metodické postupy, zahrnující také individuální kariérové poradenství, pomáháme žákům i pedagogům zorientovat se v důležitých tématech zaměstnavatelů jako jsou měkké (přenositelné) kompetence, firemní kultura či měnící se požadavky na zaměstnance. Přinášíme tato témata do dialogu škol a sociálních partnerů a také rozšiřujeme způsoby spolupráce z prostředí odborného školství například i na gymnázia.

Proč by měly školy a zaměstnavatelé více spolupracovat?

Mnoho škol má již vytvořenou síť spolupracujících zaměstnavatelů (pro odborné praxe). Tato spolupráce jede často v zajetých kolejích a příliš nereaguje na změny, kterými svět práce prochází. Firmy volají po flexibilních absolventech ochotných učit se novým postupům a školy naopak požadují kapacity a vybavení pro odpovídající přípravu budoucích tvůrců světa práce.

Užší vazby mezi oběma světy se ukazují být žádoucí cestou pro udržitelný rozvoj, a je proto zapotřebí společně hledat způsoby, jak tyto vazby tvořit, rozvíjet a vést k oboustranné spokojenosti, například akcentem na individualizované kariérové poradenství a vzdělávání.

Jak to děláme?
  • Formou stínování. To spočívá v metodické podpoře při realizaci jednodenních stáží u odborníků v rámci konkrétní profese. Umožňuje žákovi zažít setkání s trhem práce “zevnitř” – poznat denní realitu vybraného povolání, co vše s tím souvisí (spolupráce s kolegy a klienty, režim dne, klima pracoviště…). Zároveň vyzkoušet některé kompetence v praxi a projít jejich reflexí s kariérovým poradcem.
  • Metodickou podporou pedagogů (především kariérových poradců) i zástupců světa práce, kterou opíráme o partnerský přístup a zkušenosti všech zúčastněných stran. Nabízíme dostupné a především srozumitelné, v praxi použitelné nástroje pro realizaci exkurzí, praxí, stínování i stáží pro samotné pedagogy. Metodické materiály ke stažení najdete zde dole na stránce.
  • Díky projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji máme k dispozici databázi subjektů spolupracujících se školami (exkurze, stáže, praxe). Tato databáze je vzhledem k požadavkům firem pouze interní a mají ji k dispozici naši poradci. Máte-li zájem, kontaktujte Zdeňku Novákovou, novakova@kcv.cz, 778 728 252.

Naše metodiky

NázevVelikostDatum přidáníStáhnout
Exkurze - metodická infografika3.04 MB13.09. 2023 Stáhnout
Exkurze - deník1.51 MB13.09. 2023 Stáhnout
Ohlédnutí za prázdninovými aktivitami8.48 MB13.09. 2023 Stáhnout
Reflexe praxí - pracovní list3.05 MB28.11. 2023 Stáhnout
Stáže - deník 11.59 MB13.09. 2023 Stáhnout
Stínování - deník 8.73 MB13.09. 2023 Stáhnout
Stínování - metodická infografika 8.90 MB13.09. 2023 Stáhnout

Příklady dobré praxe