Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Kariérové poradenství - metodiky a příklady dobré praxe

Kariérovému poradenství se v KCV věnujeme od roku 2016. (Tehdy ještě pod názvem Info Kariéra). Od té doby se zapojujeme do řady celorepublikových iniciativ na poli kariérového poradenství (Expertní komora kariérového poradenství, Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, Národní cena kariérového poradenství centra Euroguidance, JobHub a dalších) a spolupracujeme na projektech v tématu kariérového poradenství s mnoha partnery. Vytvořili jsme metodické materiály, které můžete využívat ve své praxi, stejně tak jako tu najdete pracovní listy do výuky nebo nashromážděné příklady dobré praxe a odkazy na další užitečné metodické materiály a weby.

Rádi bychom ještě upozornili na fakt, že kariérový poradce / kariérová poradkyně ve škole je součástí Školního poradenského pracoviště (ŠPP) spolu s výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem, koordinátorem spolupráce škol a firem, případně dalšími pracovníky, a jako takový/á by měl/a spolupracovat s ostatními členy týmu ŠPP, aby všechny aktivity tohoto pracoviště byly koncepční a systematické v rámci školy. Jen tak mohou být žákům prospěšní.

V KCV se snažíme členy ŠPP podporovat a pomáhat školám s nastavením funkčního a koordinovaného ŠPP, které podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Více najdete na stránce věnované Rovným příležitostem.

Naše metodiky

Naše pracovní listy

NázevVelikostDatum přidáníStáhnout
Ohlédnutí za prázdninovými aktivitami8.48 MB13.09. 2023 Stáhnout
Pracovní listy1_ SEBEPOZNÁNÍ2.46 MB13.09. 2023 Stáhnout
Pracovní listy2_TRH PRÁCE461.98 KB13.09. 2023 Stáhnout
Pracovní listy3_SEBEPREZENTACE276.93 KB13.09. 2023 Stáhnout
Univerzální festivalová karta80.83 KB09.08. 2023 Stáhnout