Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Věříme, že každý člověk má potenciál, který stojí za to rozvíjet tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat v současné měnící se společnosti. Rovné příležitosti vnímáme jako podmínky ve vzdělávání, které umožní růst všech – žáků i pedagogů s ohledem na životní cestu, kterou se chtějí vydat.

V KCV se snažíme tuto vizi naplňovat ve vztahu ke každému klientovi a ke každému zaměstnanci. Pro vytvoření výše zmíněných podmínek v základních a středních školách vnímáme jako stěžejní tým lidí Školního poradenského pracoviště (ŠPP), jehož součástí jsou i kariéroví poradci.  

Tématu podpory rovných příležitostí ve vzdělávání skrze funkční ŠPP jsme se intenzivně věnovali v letech 2021-2023 v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Vznikla online Platforma rovných příležitostí a ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem při ZČU jsme zrealizovali 3 velké konference a díky intenzivní spolupráci se školami a dalšími sociálními partnery jsme definovali kritéria funkčního ŠPP a vytvořili Průvodce koncepcí funkčního ŠPP na školách (zde na stránce ke stažení).

Veškeré výstupy využitelné směrem ke školám jsou součástí nabídky KCV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

ŠKOLA PŘIPRAVENÁ PODPOŘIT aneb Průvodce koncepcí funkčního ŠPP

Koncepce funkčního ŠPP

Videozáznamy

Konference dobré praxe rovných příležitostí
Záznamy z jednotlivých příspěvků na konferencích dobré praxe rovných příležitostí
Platforma rovných příležitostí
Všechny záznamy s online setkání Platformy rovných příležitostí na našem You Tube kanále