Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Dovednosti pro řízení kariéry

Informace a poznávání světa

Ke správnému nasměrování své kariérní i životní  cesty potřebuji kromě poznání sebe samé/ho také poznat a prozkoumat svět – informace a možnosti, které nabízí. 

Do oblasti informací spadají zejména následující dílčí dovednosti:
 • Prozkoumávám a kriticky vyhodnocuji možnosti trhu práce, vzdělávání a přípravy na konkrétní odbornou činnost. Vím jak a kde informace hledat. Například:
   
  • Informační systém Infoabsolvent – středoškolské, nástavbové, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání
  • Národní soustava povolání – otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
  • Národní soustava kvalifikací – informační základna o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR
  • Educity – největší nabídka vzdělávacích služeb v ČR
  • Kompas – historická data, aktuální stav a predikce do budoucnosti, podrobné informace o pracovním trhu v jednotlivých krajích
  • LMC – data a průzkumy trhu práce
 • Rozšiřuji si obzory toho, co znám a co mohu dělat sledováním vývoje oborů a trhu práce 
 • Získávám zkušenosti a zkouším nové možnosti (brigády, stáže, praxe, exkurze, dobrovolnictví…)