Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Dovednosti pro řízení kariéry

Sebepoznávání

Abych věděl/a, jakým (kariérním) směrem se vydat a mohl/a se na základě toho správně rozhodovat, musím nejprve znát sám/sama sebe. Sebepoznávání není jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces

Do oblasti sebepoznávání spadají zejména následující dílčí dovednosti:
  • Vím, jaké jsou mé vlastnosti, schopnosti, dovednosti, kompetence, silné a slabé stránky, postoje a hodnoty, osobnostní kvality, ale také touhy, sny, přání, obavy…  
  • Pojmenuji, co mi jde, o co se mohu opřít, ale také jaké jsou mé vnitřní překážky. 
  • Vnímám, jaké věci jsou pro mne důležité, jaká témata mnou (aktuálně) “hýbou”. 
  • Jsem si vědom/a toho, jak funguje moje myšlení, prožívání (emoce) a chování. Umím je regulovat.