Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

17. základní škola a mateřská škola Plzeň – Duhová škola
Adresa: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň - Duhová škola
Adra, o. p. s.
Město: Klatovy
Adresa: Krameriova 180
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Žáci s odlišným mateřským jazykem
Zaměření: informační centrum pomoci lidem z Ukrajiny
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Korálky
Město: Rokycany
Adresa: Masarykovo náměstí 215
Působnost: Okres Rokycany
Obor: Práce s rodinou, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: klub rodičů s postiženými dětmi
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Město: Plzeň
Adresa: Jungmannova 153/1
Působnost: Okres Plzeň město, Okres Rokycany
Obor: Krizová intervence, Práce s rodinou, Řešení konfliktů
Zaměření: poradenství obětem trestných činů
Bobysudová Kamila, Mgr.
Město: Plzeň
Adresa: Hrádecká 347/57, 31200 Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: supervize ve školství
Čechurová Marie, Mgr.
Město: Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: supervize ve školství
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Město: Praha
Adresa: Libušina 49/3, Praha
Působnost: Česká republika
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills, Vzdělávání
Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.ú.
Město: Plzeň
Adresa: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Kariérové poradenství, Ostatní
Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj
Město: Plzeň
Adresa: Americká 39
Působnost: Okres Domažlice, Okres Klatovy, Okres Plzeň jih, Okres Plzeň město, Okres Rokycany, Okres Tachov, Plzeňský kraj
Obor: Žáci s odlišným mateřským jazykem
Zaměření: podpora integrace cizinců
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Město: Zbůch
Adresa: V Sídlišti 347
Působnost: Okres Plzeň sever
Obor: Duševní zdraví, Práce s rodinou, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: zdravotní postižení, chráněné bydlení, odlehčovací služby
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Město: Praha
Adresa: Hábova 1571/22
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: raná péče pro děti sluchově postižené
Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Město: Plzeň
Adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
Působnost: Česká republika, Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Ostatní
Podobor: Podpora komunity
Zaměření: komunitní práce
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s.
Město: Plzeň
Adresa: Koterovská 134
Působnost: Okres Plzeň sever, Plzeňský kraj
Obor: Práce s rodinou, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: zdravotně postižení, sociální poradenství
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
Město: Plzeň
Adresa: Tylova 707/20
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Krizová intervence, Práce s rodinou, Prevence rizikového chování
Podobor: Agrese a šikana, Závislostní chování
Zaměření: závislostní chování
Centrum sociálních služeb Stod
Město: Stod
Adresa: Hradecká 907
Působnost: Okres Plzeň sever
Obor: Duševní zdraví, Práce s rodinou
Zaměření: zdravotní postižení, chráněné bydlení, chráněné dílny
Člověk v tísni, o.p.s., reg. pobočka Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Mikulášské náměstí 552/17
Působnost: Česká republika, Okres Plzeň město, Okres Plzeň sever
Obor: Kariérové poradenství, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna
Město: Plzeň
Adresa: Karlovarská 67
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Prevence rizikového chování, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Podobor: Agrese a šikana, Záškoláctví, Závislostní chování
Zaměření: komplexní vyšetření dítěte a návrh na řešení jeho výchovných a vzdělávacích potřeb
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Město: Plzeň
Adresa: Americká 29
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Duševní zdraví, Kariérové poradenství, Krizová intervence, Podpora komunikace, Práce s rodinou, Prevence rizikového chování, Řešení konfliktů, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Podobor: Agrese a šikana, Závislostní chování
Zaměření: denní stacionář, dobrovolnické programy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, krizová pomoc, kurzy pro veřejnost, preventivní programy pro školy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odlehčovací služba, pečovatelská služba, podpora pěstounských rodin, podpora pro pečující, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace
Diecézní charita Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Hlavanova 16
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Krizová intervence, Ostatní, Práce s rodinou, Žáci s odlišným mateřským jazykem
Zaměření: Intervenční centrum Plzeňského kraje; Terénní krizová služba; Poradna pro cizince
Domov Zvíkovecká kytička
Město: Zbiroh
Adresa: Zvíkovec 99
Působnost: Okres Rokycany
Obor: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: Pobytová sociální služba poskytující základní i odbornou péči o klienta (zdravotní péče, vzdělávání a zaměstnávání).
DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.
Město: Plzeň
Adresa: Černická 887/9
Působnost: Plzeňský kraj
Zaměření: Náhradní rodinná péče, sanace rodiny, sociálně aktivizační služby, standardy sociálně právní ochrany dětí, Dětská skupina Domusáček, Program pozitivního rodičovstí
Dům s pečovatelskou službou Kasejovice
Město: Kasejovice
Adresa: Kasejovice 311
Působnost: Okres Plzeň jih
Zaměření: osoby se zdravotním postižením, senioři
Duševní servis, Ordinarius, z. s.
Město: Plzeň
Adresa: Bolevecká náves 17/23
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Duševní zdraví, Krizová intervence, Prevence rizikového chování
Zaměření: duševní zdraví
Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
Město: Plzeň
Adresa: Husova 664/11
Působnost: Česká republika, Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Ostatní
Zaměření: Fakulta zdravotnických studií nabízí Bc. vzdělání v programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Všeobecná sestra; Mgr. v programu Ošetřovatelství.
Havlíčková Michala, Mgr.
Město: Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: supervize ve školství
HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ, Z.S. – Zdravé dospívání
Město: Praha
Adresa: Dlouhá 27
Působnost: Okres Domažlice, Okres Klatovy, Okres Plzeň jih, Okres Plzeň město, Okres Plzeň sever, Okres Rokycany, Okres Tachov, Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills, Zdravotnictví a sociální služby
Zaměření: semináře pro ZŠ a SŠ na téma dospívání, vztahy, sexualita, partnerství
Hrušková Barbora, Mgr.
Působnost: Česká republika, Okres Beroun, Okres Domažlice, Okres Klatovy, Okres Plzeň jih, Okres Plzeň město, Okres Plzeň sever, Okres Rakovník, Okres Rokycany, Okres Tachov, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj
Obor: Komunikace, Ostatní, Služby, Zdravotnictví a sociální služby
Zaměření: Facilitace jednání, moderování případových konferencí a setkání, mediace, vzdělávání ohledně případových setkání a případových konferencí
imPerfect, z.s.
Město: Zbůch
Adresa: Petra Bezruče 589, 330 22 Zbůch
Působnost: Okres Plzeň město, Okres Plzeň sever
Obor: Ostatní
Podobor: Podpora komunity
Jeníčková Daniela, Mgr.
Město: Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: supervize ve školství
Knihovna města Plzně
Město: Plzeň
Adresa: B. Smetany 13
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Žáci s odlišným mateřským jazykem
Zaměření: knihovna, knihy v ukrajinštině, vzdělávací služby, volnočasové aktivity
Komunitní centrum ROKO z. ú.
Město: Rokycany
Adresa: Jiráskova 208
Působnost: Okres Rokycany
Obor: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: klub pro matky s dětmi (zejména pro MŠ věku)
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
Město: Plzeň
Adresa: sady 5. května 42; kariérové poradenství - pracoviště Tylova 33
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Jazykové vzdělávání, Osobní rozvoj, komunikace, soft skills, Vzdělávání
Zaměření: DVPP, jazykové vzdělávání, kariérové poradenství, podpora škol a pedagogů
Specializace a zkoušky: 75-004-R Kariérový poradce/kariérová poradkyně
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odb. školství mládeže a sportu
Město: Plzeň
Adresa: Škroupova 18
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Ostatní
Zaměření: školství a sport
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odd. mládeže a sportu
Město: Plzeň
Adresa: Škroupova 18
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odd. organizace školství
Město: Plzeň
Adresa: Škroupova 18
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Město: Plzeň
Adresa: Jiráskovo náměstí 814/30
Působnost: Česká republika, Plzeňský kraj
Obor: Duševní zdraví, Kariérové poradenství, Krizová intervence, Nadaní žáci, Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, Prevence rizikového chování, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Podobor: Agrese a šikana, Poruchy příjmu potravy, Rasismus, homofobie, extremismus, Rizikové chování v dopravě, Rizikové chování ve sportu, Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality, Sekty, Syndrom CAN, Záškoláctví, Závislostní chování
Zaměření: psychologické a pedagogické služby
LATUS pro rodinu, o.p.s
Město: Plzeň
Adresa: Pobřežní 780/8
Působnost: Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Žáci s odlišným mateřským jazykem
Zaměření: podpůrné služby pro děti svěřené do náhradní rodinné péče, komunitní centrum se službami i pro ukrajinské uprchlíky (matky s dětmi)
Ledovec, z.s.
Město: Plzeň
Adresa: Karolíny Světlé 13
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Duševní zdraví, Kariérové poradenství, Krizová intervence, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: centrum duševního zdraví
Magistrát města Plzně – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Město: Plzeň
Adresa: Kopeckého sady 11
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Ostatní
Zaměření: organizace školství a vzdělávání, dotace a hospodaření škol
Magistrát města Plzně – odbor státní sociální péče
Město: Plzeň
Adresa: Kopeckého sady 11
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: státní správa v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
MAS Světovina o. p. s.
Město: Radnice
Adresa: Na Potocích 221
Působnost: Okres Plzeň sever, Okres Rokycany
Obor: Podpora komunikace
Podobor: Podpora komunity
Zaměření: zlepšování kvality života
Městská Charita Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Francouzská tř. 40a
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Duševní zdraví, Ostatní, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: podpůrné služby pro rodiny s dětmi, mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby bez domova, umírající
Městská policie Plzeň – odbor analýzy a prevence kriminality
Město: Plzeň
Adresa: Polední 6
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Prevence rizikového chování
Podobor: Agrese a šikana, Rizikové chování v dopravě, Závislostní chování
Zaměření: besedy pro MŠ, ZŠ a SŠ s metodiky prevence kriminality
Městský úřad Blovice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Blovice
Adresa: Hradišťská 271
Působnost: Okres Plzeň jih
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Domažlice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Domažlice
Adresa: U Nemocnice 579
Působnost: Okres Domažlice
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Horažďovice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Horažďovice
Adresa: Mírové náměstí 1
Působnost: Okres Klatovy
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Horšovský Týn – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Horšovský Týn
Adresa: Náměstí Republiky 52
Působnost: Okres Domažlice
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Klatovy – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Klatovy
Adresa: Vídeňská 66
Působnost: Okres Klatovy
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Kralovice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Kralovice
Adresa: Manětínská 493
Působnost: Okres Plzeň sever
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Nepomuk – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Nepomuk
Adresa: Náměstí Augustina Němejce 63
Působnost: Okres Plzeň jih
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Přeštice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Přeštice
Adresa: Husova 465
Působnost: Okres Plzeň jih
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Rokycany – odbor sociální a zdravotní
Město: Rokycany
Adresa: Masarykovo náměstí 1
Působnost: Okres Rokycany
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Stod – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Stod
Adresa: Náměstí ČSA 294
Působnost: Okres Plzeň jih
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Stříbro – sociální odbor
Město: Stříbro
Adresa: Masarykovo náměstí 63
Působnost: Okres Tachov
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Sušice – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Sušice
Adresa: Náměstí Svobody 138
Působnost: Okres Klatovy
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Městský úřad Tachov – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město: Tachov
Adresa: Hornická 1695
Působnost: Okres Tachov
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Město: Plzeň
Adresa: Kaznějovská 1517/51
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Ostatní
Podobor: Podpora komunity
Zaměření: akce a aktivity pro rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením, dobrovolnictví
Národní centrum Europass ČR
Město: Praha
Adresa: Weilova 1271/6
Působnost: Česká republika
Národní pedagogický institut, Krajské pracoviště Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Zaměření: NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků.
nvias, z. s.
Město: Plzeň
Adresa: Cukrovarská 3006/20
Působnost: Česká republika, Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Zaměření: kroužky IT, podpora škol - projektová výuka (naše firmy, climate rules, future factory, AI talent incubator, podnikavost), podpora nadání
Oblastní charita Klatovy
Město: Klatovy
Adresa: Měchurova 317/16
Působnost: Okres Klatovy
Obor: Krizová intervence, Práce s rodinou, Prevence rizikového chování, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: podpůrné služby, krizová pomoc
Oblastní charita Rokycany
Město: Rokycany
Adresa: nám. Josefa Urbana 52
Působnost: Okres Rokycany
Obor: Krizová intervence, Ostatní, Práce s rodinou
Zaměření: krizová pomoc, senioři, lidé se zdravotním postižením, děti, rodina, azylový dům, osobní asistence
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Město: Plzeň
Adresa: Sady Pětatřicátníků 48/33
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Žáci s odlišným mateřským jazykem
Zaměření: sociální poradenství a terénní programy pro cizince
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Částkova 78
Působnost: Okres Domažlice, Okres Klatovy, Okres Plzeň jih, Okres Plzeň město, Okres Plzeň sever, Okres Rokycany, Okres Tachov, Plzeňský kraj
Obor: Duševní zdraví, Kariérové poradenství, Krizová intervence, Nadaní žáci, Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, Prevence rizikového chování, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Podobor: Agrese a šikana, Poruchy příjmu potravy, Rasismus, homofobie, extremismus, Rizikové chování v dopravě, Rizikové chování ve sportu, Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality, Sekty, Syndrom CAN, Záškoláctví, Závislostní chování
Zaměření: psychologické a pedagogické služby
PONTON, z.s.
Město: Plzeň
Adresa: Sady Pětatřicátníků 94/27
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Duševní zdraví, Kariérové poradenství, Krizová intervence, Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, Prevence rizikového chování, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Zaměření: volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové a preventivní projekty pro děti a mladé lidi
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Cukrovarská 327/16
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Žáci s odlišným mateřským jazykem
Preventivní centrum, CPPT o. p. s.
Město: Plzeň
Adresa: Jiráskovo náměstí 31
Působnost: Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Prevence rizikového chování
Podobor: Agrese a šikana, Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality, Sekty, Závislostní chování
Zaměření: primární prevence rizikového chování
Probační a mediační služba ČR, Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1127/1
Působnost: Okres Domažlice, Okres Klatovy, Okres Plzeň město, Okres Rokycany, Okres Tachov, Plzeňský kraj
Obor: Ostatní, Práce s rodinou, Prevence rizikového chování, Řešení konfliktů
Zaměření: řešení konfliktů spojených s trestnou činností
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje
Město: Plzeň
Adresa: Riegrova 206/1
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Kariérové poradenství
Zaměření: kariérové poradenství
Sdružení občanů Exodus, z.s.
Město: Třemošná
Adresa: U Zvonu 51
Působnost: Okres Plzeň sever
Obor: Duševní zdraví
Zaměření: odlehčovací služby, chráněné dílny, sociální reahabilitace
Šedivá Dana, Mgr.
Město: Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: supervize ve školství
Sociálně terapeutické dílny Pohodička
Město: Rokycany
Adresa: Dělostřelců 1251
Působnost: Okres Rokycany
Obor: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: odborné sociální poradenství pro cizince
Úřad městského obvodu Plzeň 10 – sociální odbor
Město: Plzeň - Lhota
Adresa: K Sinoru 62/51
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Úřad městského obvodu Plzeň 3 – odbor sociálních služeb a matriky
Město: Plzeň
Adresa: Sady Petatřicátníků 72/9
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Úřad městského obvodu Plzeň 4 – odbor sociální
Město: Plzeň
Adresa: Mohylová 1139/55
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Úřad městského obvodu Plzeň 5 – odbor sociálních věcí a evidence obyvatel
Město: Plzeň - Křimice
Adresa: Prvomájová 100/21
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Úřad městského obvodu Plzeň 6 – odbor sociální, evidence obyvatel
Město: Plzeň - Litice
Adresa: Klatovská 96/243
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Úřad městského obvodu Plzeň 8 – odbor sociální
Město: Plzeň - Černice
Adresa: Veská 139/11
Působnost: Okres Plzeň město
Obor: Orgány sociálně právní ochrany dětí
Zaměření: sociálně-právní ochrana dětí
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Plzni
Město: Plzeň
Adresa: Kaplířova 2731/7
Působnost: Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Kariérové poradenství, Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, Žáci s odlišným mateřským jazykem, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Žáci ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí
Zaměření: predikce trhu práce, kariérové poradenství, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, podpora v nezaměstnanosti
Vanžura Viktor, Mgr.
Město: Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: supervize ve školství
Vybíral Michal, Mgr.
Město: Plzeň
Adresa: Bolzanova 3, Plzeň
Působnost: Plzeňský kraj
Obor: Osobní rozvoj, komunikace, soft skills
Zaměření: Integrativní supervize (školství, sociální služby, zdravotnictví, ...)
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Mohylová 90
Působnost: Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň
Město: Plzeň
Adresa: Lazaretní 25
Působnost: Okres Plzeň město, Plzeňský kraj
Obor: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zaměření: škola pro žáky s SVP