Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost

Studium je zaměřeno na přípravu pedagoga volného času, případně vychovatele (podle par. 22, odst. 1, písm. c), zákona č. 563/2004 Sb.)

Cílová skupina: Uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitou.

Rozsah studia: 120 vyučovacích hodin, cyklus 10 celodenních sobotních seminářů z oblasti pedagogických věd a psychologie, pouze prezenční forma.

Společná část – základy obecné pedagogiky, vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga. Speciální část pro vychovatele – teorie výchovy, základy sociální psychologie, základy sociální pedagogiky, vybraná témata pedagogické psychologie. Speciální část pro pedagogy volného času – vybraná témata pedagogiky volného času, základy sociální pedagogiky, základy sociální psychologie, vybraná témata pedagogické psychologie, 40 hod. pedagogická praxe (škola, školní práce a role pedagoga volného času, práce se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity).

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení, které je opravňuje vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

 

Informace o akci

Cena
8 900 Kč
Stav
Volno

Sledujte nás na sítích

Zajímává vás jak probíhaly naše vzdělávací akce, co se na nich dělo nebo co nového chystáme?