Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Vzdělávání pro školy / týmy pedagogů

Reflektujeme potřeby škol a připravujeme pro pedagogy vzdělávání na míru.

Rádi pro vás připravíme vzdělávací obsah dle vašich požadavků pro celý pedagogický sbor či skupinu pedagogů. Pokud uvažujete o intenzivnější variantě vzdělávání, dokážeme vám pomoci i v rámci dlouhodobé kontinuální podpory, např. v oblasti rozvoje digitálních kompetencí, mediální výchovy, rovných příležitostí ve vzdělávání, kariérového rozvoje nebo při zavádění školních portfolií

Protože dlouhodobě spolupracujeme s mnoha odborníky a lektory, dokážeme připravit vzdělávání i v dalších oblastech. Po dohodě lze zkombinovat aktuální či již realizované vzdělávací programy z naší pravidelné Programové nabídky a zkombinovat obsah do požadovaného vzdělávacího plánu.

Chcete vědět více?

Rádi vám poradíme, zkonzultujeme možnosti a rozsah naší spolupráce.

Můžeme se nezávazně potkat u nás nebo si dáme schůzku u vás ve škole. 

S jakými tématy Vám dokážeme pomoci?

Podpora na míru

Rozvoj digitálních kompetencí

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků je dnes jednou z hlavních priorit s ohledem na potřeby současné společnosti. Dokážeme vám pomoci s analýzou těchto potřeb, která je v rámci podpory velmi důležitá a následným rozvojem digitálních kompetencí v jakémkoliv rozsahu a intenzitě dle možností a požadavků vaší školy. 

Podpora na míru

Kariérový rozvoj

Poskytujeme metodickou podporu kariérového poradenství ve školách – plánování a realizace koncepce kariérového poradenství ve škole, jeho integrace v rámci celého školního poradenského pracoviště, nastavení a zavádění standardu kvality, pomoc v prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, zavádění portfolií pro rozvoj kariérových kompetencí a rozvoj spolupráce škol a firem.

Podpora na míru

Rovné příležitosti ve vzdělávání

Věříme, že každý člověk má potenciál, který stojí za to rozvíjet tak, aby byl šťastný, sebevědomý a plně sám sebou a mohl tak být aktivním a zodpovědným občanem, připraveným fungovat v současné měnící se společnosti. Nabízíme kontinuální podporu škol formou série tematicky zaměřených setkání.

Podpora na míru

Zavádění školních portfolií

Portfolio ve škole je praktickým nástrojem, jak získat přehled o dosavadních kompetencích Vašich žáků, jak je rozvíjet individualizovanou formou 
a předávat jim odpovědnost za vlastní vzdělávání a rozvoj.
Mít své pedagogické portfolio je osvědčená cesta, jak zmapovat proces svého profesního rozvoje a neztratit přitom ze zřetele prioritní cíle. Rádi vám poskytneme podporu od analýzy potřeb až po samotnou realizaci.