Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Rovné příležitosti ve vzdělávání

V letech 2021 – 2023 jsme se v rámci projektuVzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji věnovali i tématu rovných příležitostí ve vzdělávání. Jako stěžejní pro toto téma na základních a středních školách vnímáme tým školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

Pro podporu funkčních ŠPP nabízíme

Konferenci Dobrá praxe, kterou pořádáme každoročně ve spolupráci s IPC při ZČU.
Online Platformu rovných příležitostí, která slouží ke sdílení inspirativní praxe a diskusi o aktuálních tématech.
Kontinuální podporu škol formou série tematicky zaměřených setkání ŠPP = škola připravená podpořit
Kritéria naplňování ŠPP

– Role ŘŠ – zodpovědnost za vytvoření a fungování; 
– Personální zajištění (kvalifikační a osobnostní předpoklady); 
– Čas a prostor; 
– Komunikační mechanismy (v týmu ŠPP, k vedení, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy);
– Prezentace/komunikace služby směrem dovnitř školy i ven
– Funkční financování pozic
– Práce na osobnostním a profesním rozvoji
– Osobní wellbeing a společná péče na klimatu školy. 

Nebojte se zeptat

V případě zájmu o podporu v tématu rovných příležitostí ve vzdělávání kontaktujte

Ing. Michaela
 Svobodová
svobodova@kcv.cz
778 728 251