Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Případová setkání – jak nebýt na řešení sami

Potřebujete řešit se žákem či rodinou neplnění školních povinností, vysoké absence, záškoláctví, vzdělávací obtíže, výchovné problémy či obtíže s fungováním v kolektivu? Hledáte možnosti podpory žáka, stojíte o navázání lepší komunikace s rodinou či její napojení na další odborníky a služby? Chcete se zorientovat v aktuální situaci nebo si nastavit pravidla spolupráce se žákem i rodiči? Uskutečnění případového setkání může být vhodnou cestou. Případová setkání jsou příležitostí k osobnímu setkání a diskuzi všech, kteří mají možnost přispět k řešení situace žáka, rodiny a školy, za vedení nestranného facilitátora. Ten účastníky provádí procesem tak, aby v závěru byly vyjasněny a naplánovány odsouhlasené konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení aktuální situace. Program vychází z odborných, praktických zkušeností lektorky. Prostor bude na otázky i konkrétní příklady. Účastníci se seznámí s nástrojem Případových setkání (případových konferencí) a jeho možnými přínosy a riziky pro všechny zúčastněné. Dozví se, jak setkání svolat, koho pozvat, jak setkání probíhá a jaké mohou být jeho výstupy. Prodiskutují situace, v nichž je dobré tato setkání (ne)organizovat.

 

Informace o akci

Cena
1 700 Kč
Stav
ObsazenoV případě zájmu kontaktujte garanta DVPP

Sledujte nás na sítích

Zajímává vás jak probíhaly naše vzdělávací akce, co se na nich dělo nebo co nového chystáme?