Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Finále matematické soutěže mKontext

IMG_3582

Ve středu 24. ledna 2024 proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni slavnostní vyhlášení 17 nejlepších studentů matematické online soutěže mKontext, která probíhala na podzim roku 2023 a zúčastnilo se jí více jak 1 100 studentů prvních ročníků středních škol, gymnázií a středních odborných učilišť.

Studenti v soutěži řešili zajímavé matematické úlohy na téma povolání. Výherci si převzali ceny a následně absolvovali speciálně připravený program na fakultě strojní, spojený s prohlídkou odborných laboratoří. Výhercům osobně pogratulovali zástupci Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA (vedoucí odboru školství, mládeže a sportu), Ing. Vladimír Kroc (náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu), ředitel Krajského centra vzdělávání Mgr. Lukáš Vlček a doc. PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. z katedry celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni.

Soutěž pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Západočeskou univerzitou v Plzni. Poděkování také patří Odborné škole výroby a služeb v Plzni za zajištění občerstvení a fotografovi Tomáši Liškovi. Kompletní fotogalerii je možné si prohlédnout zde.

Další aktuality

Sledujte nás na sítích

Zajímává vás jak probíhaly naše vzdělávací akce, co se na nich dělo nebo co nového chystáme?