Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Čtenářské strategie IV

Čtvrtý navazující seminář čtenářských strategií. Ukážeme se, jak pracovat se čtenářskými strategiemi v hodinách českého jazyka. S některými se seznámíme podrobněji (shrnování a syntéza, vytváření představ, hodnocení), názorně si ukážeme, jak pomocí strategií lépe porozumět čtenému textu. (Čtenář se učí, jak dekódovat text.) Pracovat budeme s literárními i naukovými texty. Práce probíhá na základě modelování a praktické aplikaci probíraných strategií.

 

Informace o akci

Cena
800 Kč
Stav
Volno