Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Den učitelů dějepisu 2024

Přednáška a didaktický seminář připravený ve spolupráci s katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni bude tentokráte zaměřen na vybrané oblasti z dějin každodennosti (dějiny peněz, chuti, rychlosti, tepla, zabavy a her apod.) a navrhne metody, jak je implementovat do školní výuky dějepisu. Lektorka působí jako vyučující prehistorie a didaktika na katedře historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.

 

Informace o akci

Cena
600 Kč
Stav
Volno