Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Mindfulness pro vedoucí pracovníky škol

Osmihodinový kurz představující základní principy a praxi mindfulness („uvědomění, které vzniká, když cíleně zaměřujeme pozornost v přítomném okamžiku a bez hodnocení“) coby cesty k poznávání a posilování zdrojů přirozené autority vedoucího pedagogického pracovníka. Kurz propojuje lektorkou vedená cvičení „mindfulness“ s následnou reflexí a poznatky o přínosech „mindfulness“ pro práci vedoucích pedagogických pracovníků. Vydefinování pojmu „mindfulness“ na základě vlastní zkušenosti; rozlišení automatického reagování („autopilot“) a vědomého reagování, přínosy a rizika schopnosti automatizovat činnosti; model emocí ABC a vliv interpretace reality na naše prožívání a chování; systém averze jako mechanismus limbického systému při prožívání nepříjemné zkušenosti; zrcadlové neurony jako základní struktura pro empatii.

 

Informace o akci

Cena
1 200 Kč
Stav
Volno