Vzdělávací programy

Programová nabídka DVPP

Zde si můžete stáhnout aktuální Programovou nabídku na 2. pololetí školního roku 2023/24.

Využívání pomůcek v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ

Na semináři budou představeny pomůcky z aritmetiky, algebry i geometrie 2. stupně, které nejsou náročné na výrobu a pomohou žákům lépe pochopit matematické pojmy, jako jsou desetinná čísla, zlomky, mocnina a odmocnina, algebraické výrazy, rovnice, obvod a obsah rovinného útvaru. Některé pomůcky si přímo na semináři vyrobí a budou s nimi pracovat při řešení matematických úloh.

 

Informace o akci

Cena
1 200 Kč
Stav
Volno