Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Gymnazista roku 2024

Plzeňský kraj vyhlašuje soutěž pro žáky gymnázií Plzeňského kraje. 
 
Popis soutěže 

Termín: 21. 3. 2024 od 9:00 hodin 

Místo: Soutěž proběhne v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Účastníci: Zúčastnit se mohou dva žáci každého gymnázia na území Plzeňského kraje. Účastnit se mohou žáci všech ročníků čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia. 

Přihlašování: do 11. 3. 2024 

Přihlášky posílejte na e-mail: marikova@kcv.cz

 • V přihlášce uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, název školy.
 • K e-mailu přiložte portfolio účastníka ve formátu PDF. 

Termín informačního webináře pro žáky: 12. 2. 2024 od 13:00

Forma soutěže a hodnocení: 

Soutěž má 3 části, ve kterých účastníci sbírají body. Žák s nejvyšším počtem bodů vyhrává. Maximální možný počet z části 1 a 2 je 144 bodů (120 bodů za vědomostní test + 24 bodů za kompetenční portfolio). 

1) Kompetenční portfolio

 • Soutěžící mohou získat až 24 bodů za zpracování vlastního kompetenčního portfolia, kterým prokáží své kompetence a schopnost jejich reflexe. Více o portfoliích najdete níže v sekci “Kompetenční portfolio”. 
 • Portfolio zasílají soutěžící společně s přihláškou.

2) Vědomostní test 

 • Vědomostní test vyplňují žáci na vlastních noteboocích nebo tabletech prostřednictvím elektronického formuláře. (Žák si přinese vlastní zařízení, případně může požádat v přihlášce pořadatele o poskytnutí notebooku nebo tabletu na dobu soutěže.) Odkaz na formulář dostanou účastníci na místě soutěže.
 • Vědomostní test se skládá ze 120 otázek. Uzavřené testové otázky budou zaměřeny na oblast přírodních a společenských věd, všeobecný přehled a anglický jazyk. Za každou otázku je možné získat bod. Každá otázka má jednu správnou odpověď. 

3) Finálové kolo 

 • Tři žáci s nejvyššími počty bodů postupují do finálového kola, které je veřejné. Ve finálovém kole mohou postupně, dle vlastního výběru, vybírat otázky v jedenácti oblastech v hodnotě 1, 3 a 5 bodů a odpovídají nahlas na vyzvání moderátora. Otázky se vybírají postupně v cyklech od žáka s nejvyšším počtem bodů po žáka s nejnižším počtem bodů. 
 • Pokud žák otázku odpoví nesprávně, zůstává na stejném bodovém výsledku a žádné body se neodečítají. 
 • Při rovnosti bodů přijde na řadu rozstřelová otázka, která určí výsledné umístění. 
 • Nejlepší řešitelé získají hodnotné ceny. 
 Harmonogram soutěže: 

    8:30 – prezentace účastníků, úvodní pokyny a informace
    9:00 – 11:00 – vědomostní test
  11:00 – 12:00 – vyhodnocení vědomostního testu, pauza na oběd
  12:00 – 12:30 – vyhlášení pořadí, prezentace správných odpovědí
  12:30 – 13:00 – rozstřelový kvíz pro nejlepší 3 studenty 

 
Popis a návod na portfolia 

Kompetenční portfolio 

V rámci cílů MŠMT v oblasti Strategie 2030+, jsme v letošním roce opět doplnili vědomostní soutěž o reflexi klíčových kompetencí žáků v podobě kompetenčního portfolia. Záměrem zařazení portfolií je upozornění na strategické směřování MŠMT v oblasti kompetenčního vyučování a podpora mapování klíčových kompetencí žáků, jejichž osvojení je dle RVP pro gymnázia vzdělávacím cílem. 

Jedná se o následujících šest klíčových kompetencí: (viz. také PDF “Kompetence” níže) 

 • Kompetence k učení 
 • Kompetence k řešení problémů 
 • Kompetence komunikativní 
 • Kompetence sociální a personální 
 • Kompetence občanská 
 • Kompetence k podnikavosti 

Posuzováno bude zejména provázání klíčových kompetencí s důkazy o jejich naplňování ve školních nebo mimoškolních aktivitách. Pro zjednodušení a srozumitelnost je hodnoceno, zda žák dokáže v portfoliu prezentovat důkazy u uvedených klíčových  kompetencí a to tak, že jimi dokládá využívání a propojení všech složek kompetence, tedy znalostí, dovedností a postojů).

Za portfolio je možné získat až 24 bodů (za doložení každé kompetence max 4 body). 

 • 0 bodů – kompetence není v portfoliu uvedena, pojmenována, popř. popis kompetence neodpovídá zadání nebo kompetence je uvedena, ale není doložen relevantní důkaz (např. je jen uvedeno, že žák kompetencí disponuje, ale chybí popis situace, kdy ji použil)
 • 2 body – žák dokáže pojmenovat, jaké kompetence ovládá a je schopen je doložit relevantními důkazy ze svého školního nebo mimoškolního života, nedokládá to však u všech složek kompetence (znalosti, dovednosti, postoje)
 • 4 body – žák dokáže pojmenovat, jaké kompetence ovládá a je schopen je doložit relevantními důkazy ze svého školního nebo mimoškolního života v plném rozsahu kompetence, tedy ve všech složkách kompetence (znalosti, dovednosti, postoje)

Každý žák získá individuálně zpětnou vazbu ke svému portfoliu zpracovanou kariérovým poradcem KCV, včetně tipů, jak je možné portfolio v budoucnu dále využít. 

Portfolio bude zpracované v elektronické podobě ve formátu PDF, maximálně v rozsahu 2 A4. Grafické zpracování je libovolné, je možné vložit také ilustrativní obrázky, fotografie, videa nebo odkazy na ně. Portfolia v elektronické podobě PDF (maximální velikost souboru 10MB) prosím, posílejte na uvedený email (marikova@kcv.cz). 

Příklad „důkazů“, jak je možné kompetenci v portfoliu prokázat: 

 • Kompetence k podnikavosti: „Jsem součástí týmu, který organizuje maturitní ples. Znám náležitosti obchodních vztahů a na ně navázané formální povinnosti a způsob úhrady. Umím komunikovat naše potřeby druhé straně a vyjednat dohodu. Mám velkou chuť zajistit naší třídě jedinečný zážitek a dokážu pro to nadchnout partnery. = Zajistil/a jsem pronájem sálu, moderátora akce a společně jsme zajistili tombolu. “ + přiložená fotka z maturitního plesu nebo jeho příprav. 

Potřebujete-li poradit, jak portfolio sestavit, kontaktujte zaměstnance KCV: Hanu Maříkovou (marikova@kcv.cz) nebo Jana Brabce (brabec@kcv.cz).

 

Kompetence