Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Kariérový Inspiromat

… aneb setkejme se osobně nad dalším z témat kariérového poradenství

Setkání je příležitostí pro všechny kariérové poradce ve škole – na ZŠ i SŠ, výchovné poradce a další pedagogy i zájemce mimo školu o téma JAKÉ JSOU MOŽNOSTI I LIMITY PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU?

Těšíme se na neformální, ale facilitované setkání nad otázkami: Jaké máte zkušenosti s programy jako jsou: Stínování / „Den pro školu“ / Experti do škol/ „Go higher“ a jiné u vás ve škole?

Máte zkušenosti s podobnými programy? Co byste přinesli ostatním za dobré nápady nebo to, co se osvědčilo? Jaké jste objevili limity? Jak jste zdolali úskalí s tím spojená? Jaké další cesty k propojení žáků s praxí jste objevili nebo teprve objevujete?

Přijďte, abyste 1. rozšířili obzory svých možností, přineseme i naše dosavadní zkušenosti a informaci mimo jiné i o právním zabezpečení takového zapojení školy resp. žáků do prostoru mimo školu, 2. podíváme se hlavně na roli kariérového poradce při těchto iniciativách a zmapujeme, co je a co není ve vaší moci ovlivnit a jak dobře takové akce spolu se žáky vyhodnotit? 3. těšíme se na setkání se známými i novými tvářemi, které kariérové poradenství v Plzeňském kraji zajímá, ať už jste na začátku nebo se v něm nějakou dobu pohybujete.

Informace o akci

Cena
200 Kč
Dostupnost
Volno

Zůstaňte v kontaktu