Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Konference Dobrá praxe 2023

„Škola jako místo pro …“ je podtitul letošní dvoudenní Konference Dobrá praxe 2023. Vnímáme školu jako klíčové místo pro rozvoj každého žáka, který bude vést plnohodnotný život a bude uplatnitelný v proměňující se společnosti. V rámci toho se zároveň snažíme poukázat na nutnost spolupráce uvnitř škol a důležitost síťování škol s ostatními sociálními partnery. 

První den se zaměříme na roli pedagogů a kariérového poradenství při získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

Druhý den pak orientujeme více na sdílení zkušeností s aktivitami, které přispívají ke snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a na to, jak podpořit maximální rozvoj potenciálu žáků, studentů i pedagogů.

Zveme nejen zástupce středních škol Plzeňského kraje vedení škol, členy týmů školních poradenských pracovišť (kariérové poradce, výchovné poradce, školní metodiky prevence, školní psychology, speciální pedagogy, školské sociální pracovníky), ale i zástupce primárního a terciárního vzdělávání a zaměstnance neziskových organizací a institucí, které se vzdělávání věnují. Konference bude zajímavá i pro budoucí pedagogické pracovníky.

Program

Den I. - “Škola jako místo pro rozvoj kompetencí pro život”

8:00-8:30

Registrace účastníků

8:30-8:45 

Zahájení konference

8:45-9:30

Otvírák k tématu Škola jako místo pro rozvoj kompetencí pro život 

(Mgr. Lukáš Vlček, Mgr. Petr Kravec, zástupci žáků SŠ) 

9:30-10:15

Jak podpořit setkávání a vzdělávání pedagogů napříč školami? 

(Mgr. Alena Havelková, Mgr. Kamila Koblerová, Mgr. Karel Konopík)

10:45-11:40 

„Co to vpraxi obnáší?“ aneb zážitkové kariérové vzdělávání 

(Mgr.  Jan Brabec, Ing. Zdeňka Nováková, JUDr. Jan Ožana, Mgr. Jakub Siegl, Bc. Kateřina Ulčová/Bc. Lenka Nová) 

11:50-13:00 

Role pedagoga v procesu stínování odborníka – interaktivní workshop

(Mgr. Jan Brabec, Mgr. Eva Kletečková, Ing. Zdeňka Nováková) 

11:50-13:00 

Kompetence pro budoucnost – interaktivní workshop

(Mgr. et Mgr. Hana Maříková, Mgr. Dagmar Pelesná) 

13:30-14:15

Školní tranzit – jak špatně neodbočit 

(Mgr. Michal Beneš, Ing. Tereza Průchová, Mgr. Rut Veselá)

14:35 – 15:45

interaktivní workshopy Role pedagoga v procesu stínování odborníka a Kompetence pro budoucnost 

15:45-16:00 

Síťování, rozloučení

Den II. - “Škola jako místo pro rozvoj potenciálu každého”

8:00-8:30Registrace účastníků
8:30-8:45Zahájení 2. dne konference
8:45-9:15 

Jaká je souvislost mezi vzdělávacím ne/úspěchem a sociální situací regionu? 

(Mgr. et Mgr. Karel Gargulák)

9:15-9:45

Jak podpořit sociálně znevýhodněné žáky?

(Mgr. et Bc. Ilona Bočinská, Mgr. Vladislav Günter)

9:45-10:15 

Fond jako nástroj podpory sociálně znevýhodněných žáků?

(Jiří Cimpel, EFP)

10:45-11:30 

Podpora sociálně znevýhodněných studentů při studiu na VŠ

(Bc. Pavla Hrabačková, doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. nebo Mgr. Šárka Vohlídalová)

11:30-12:30 

Psychologická podpora v procesu vzdělávání: Psychologická poradna na ZČU

(PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.) 

a Kabinet školního psychologa

(Mgr. Michaela Šimanová)

+ Na kávu s psychologem

13:00-14:30

Škola Připravená Podpořit…

(Mgr. Jana Edelová, Mgr. Kateřina Modrá, Mgr. Dagmar Pelesná, Mgr. Alexandra Petrů, Ing. Michaela Svobodová)

14:50-15:50 

Interaktivní workshop “Cesta do hlubin študákovy peněženky“ 

(David Chromý – student FEK ZČU)

15:50-16:00 Síťování, rozloučení

Informace o akci

Cena: účast na konferenci je zdarma

Dostupnost: volná místa

Termín: 18. a 19. 10. 2023, 08:00-16:00

Místo konání: Moving Station, Plzeň

Pořádající: KCV Plzeň a IPC ZČU v Plzni

Chcete vědět, jaká byla konference?

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

Anotace

O čem budou jednotlivé příspěvky si můžete přečíst v podrobných anotacích.

MEDAILONKY

Medailonky mluvčích

Kdo jsou lidé, kteří na konferenci vystoupí v samostatných nebo společných příspěvcích, můžete zjistit zde.

Konference se koná v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který je spolufinancován Evropskou unií. (Reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19 _078/0019021)