Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Náš čtvrtletní newsletter je tu

Vážené a milé kolegyně a kolegové, kariéroví a výchovní poradci a další členové školních poradenských pracovišť, pedagogové a ostatní příznivci kariérového poradenství a vzdělávání, s nadcházejícím jarem k Vám přilétá i náš newsletter s informacemi o dění v kariérovém poradenství a vzdělávání v Plzeňském kraji. Tento rok Vás opět plánujeme zásobovat metodickou podporou, nabídkou zajímavých akcí, příklady dobré praxe a spolupráce. Budeme se těšit na Vaše ohlasy, dotazy nebo jakékoli jiné reakce, které nově můžete psát také do facebookové skupiny Kariérové poradenství v PK! Vaše Info Kariéra (KCV)

Pozvání do skupiny Kariérové poradenství v PK

Jste člověk, na kterého ve škole „spadlo“ kariérové poradenství? Nebo jste člověk, který si kariérové poradenství ve škole naopak vybral dobrovolně? Anebo se o kariérové poradenství zajímáte, zabýváte se jím, ale nepracujete ve školství…? Ať tak či onak, pojďte se přidat do skupiny kariérových poradců Plzeňského kraje. Můžete ostatní požádat o radu, pomoc, informaci. Nebo se můžete podělit o své zkušenosti a znalosti a pomoci tak ostatním, kteří se ještě necítí v roli kariérového poradce tak jistě.

Nemusíte chodit daleko, stačí se na Facebooku přidat ke skupině „Kariérové poradenství v PK“, kterou jsme založili pro všechny kariérové poradce základních a středních škol, ale i pro kariérové poradce z jiných typů organizací nebo kariérové poradce na volné noze a která slouží k výměně zkušeností, tipů, dobré praxe, kazuistik, pracovních listů a k diskuzi.

Pojďte s námi do toho, bez Vás to totiž nebude ono 😉

P.S.: Že nemáte rádi Facebook a ani nechcete mít facebookový profil? Ale no tak, zkuste odhodit předsudky a přiblížit se. Podle tohoto článku Facebook navazuje na nejslavnější tradici lidské kultury…

Div_ná konference o duši a škole

Jako partneři projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (PODUZ) bychom Vás rádi pozvali na „DIV_NOU KONFERENCI O DUŠI A ŠKOLE“, která se koná ve dnech 12.–13. 4. 2023 v Moving Station v Plzni.

Konference se bude věnovat aktuálnímu tématu duševního zdraví na školách a má za cíl představit aktivity projektu PODUZ, který realizuje Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání. Program také nabídne příspěvky hostů z oborů vzdělávání, psychologie a poradenství, kteří budou ve svých příspěvcích hovořit o wellbeingu ve školách, aktuální situaci a prevenci v oblasti duševního zdraví žáků, studentů, pedagogů a zaměstnanců škol. Tématem bude také komunikace ve školách a prostřednictvím peer konzultantů (peer konzultant = člověk s vlastní zkušeností) společně nahlédneme na problematiku podpory duševního zdraví na školách očima studentů.

Součástí programu bude možnost sdílení a vzájemná výměna zkušeností z prostředí středních a vysokých škol. Součástí konferenčních dní budou i praktické workshopy. Chybět nebude ani tematické večerní autorské čtení, které se uskuteční v kavárně Družba. Konferenční dny zakončíme péčí o vlastní duši, a to skrze terapii malováním.

Detailní program a aktuální informace naleznete na webových stránkách a v události na Facebooku. K přihlášení na konferenci použijte prosím registrační formulář.

Platforma rovných příležitostí

Na v pořadí již devátém setkání Platformy rovných příležitostí jsme se věnovali tématu sociálního pedagoga ve škole.

Jedním z cílů Strategie 2030+ je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků. To, že nerovnosti ve vzdělávání v naší zemi jsou, je fakt. Stejně jako to, že tyto nerovnosti má smysl snižovat. O tom jsme hovořili s Václavem Korbelem z PAQ Research už na Konferenci dobré praxe v roce 2021. Odpovědi na otázku: „Co stojí za vzdělávacími nerovnostmi a jak je možné je snižovat?“ nabízí tým této organizace v Mapě vzdělávacího ne/úspěchu.

V úvodu setkání Platformy zaznělo, jaký má vliv sociální situace na vzdělávací ne/úspěšnost a že jedním z krůčků ke zlepšení situace může být např. i pozice sociálního pedagoga ve škole. Definovali jsme si náplň práce takové pozice a diskutovali o rozdílech rolí sociálního pedagoga a sociálního pracovníka. Tématem bylo také personální a finanční zajištění této pozice.

Velmi různorodou a rozmanitou praxi představilo několik zástupců škol místních i přespolních, kteří ukázali také příklad využití personálního zajištění sociálních pracovníků lokální neziskové organizace skrze funkční projekt. Vzhledem k ohlasům účastníků už nyní tušíme, že jsme se tématu sociálních pedagogů v rámci Platformy rovných příležitostí nevěnovali naposledy.

Záznam ze setkání najdete jako vždy na You Tube kanále Info KariéryDalší setkání Platformy rovných příležitostíkonané v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, plánujeme na středu 19. 4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin.

 

Kabinet školního psychologa

Prvního února se v prostorách Info Kariéry poprvé otevřely dveře „Kabinetu školního psychologa“, což je prostor pro setkávání nad kazuistikami a situacemi, které práce ve školství přináší a k jejichž rozpletení by mohl přispět právě školní psycholog, kdyby ovšem na škole byl.

Vznik kabinetu iniciovali dva školní psychologové, kteří jeho chod pravidelně (1x za měsíc) zajišťují, „naše“ Michaela Šimanová a Filip Landkamr. Míša kromě práce v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji funguje jako školní psycholožka na Odborné škole výroby a služeb v Plzni a na Sportovní a podnikatelské střední škole v Plzni, Filip je školním psychologem na 22. ZŠ Plzeň a zároveň na Církevním gymnáziu.

Kabinet se koná v odpoledních hodinách (15:30 do 18:00) a zváni jsou pedagogové a zástupci organizací specializujících se na práci s dětmi a dospívajícími. Je možné si s sebou přinést kazuistiku a podle organizátorů je více než vhodné si přinést spoustu otázek. Aktuální termíny najdete na webu nebo Facebooku Info Kariéry, nebo můžete kontaktovat přímo Michaelu Šimanovou, simanova@kcv.cz, 778 728 249.

Supervize ve školách

Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji přinesl mimo jiné také téma externí podpory v podobě supervizí do škol. O supervize byl ze strany škol tak velký zájem, že se nám nepodařilo v rámci našeho projektu uspokojit všechny poptávky a museli jsme jiné než střední školy odkazovat na jiné zdroje.

Všichni pedagogové ve školách, které o supervize usilovaly, nadšení vedení školy a některých kolegů od začátku sice nesdíleli, ale díky trpělivé a vysvětlující komunikaci všech zúčastněných stran došlo k pochopení přínosu supervize a k přijetí supervizorů v pedagogických sborech.

Supervize ve školách probíhají týmové i individuální a ze zpětných vazeb je patrné, že mají pozitivní přínos. Intervence supervizorů reagují na aktuální potřeby učitelů a zájem o jejich služby roste.

 

Konec dalšího běhu Vzdělávání k duševnímu zdraví

V březnu končí komplexní kurz pro pedagogy složený z témat, která se točí okolo duševního zdraví a prevence duševního onemocnění ve školách. Kromě teoretického vzdělávání tento cyklus nabízí prohlubující praktičtěji zaměřené semináře o aktuální problematice transgenderu nebo sebevražedného chování a kazuistické semináře, kam si pedagogové mohou přinášet vlastní případy, které ve škole řeší, a získat názor odborníka i kolegů. Kazuistiky se týkaly depresí a úzkostí, poruch příjmu potravy, agresivního chování i již zmíněné genderové identity.

Pokud Vás téma duševního zdraví zajímá, v rámci tohoto vzdělávacího cyklu vznikla celkem obsáhlá knihovna materiálů, které můžete využít. A samozřejmě zveme na konferenci o duševním zdraví ve školách, o které najdete článek výše.

A co kariérové poradenství?

Z tohoto newsletteru by se díky množství článků o jiných tématech mohlo zdát, že jsme se od kariérového poradenství vzdálili a zabýváme se výhradně duševním zdravím nebo rovnými příležitostmi. Opak je pravdou.

  • V současnosti probíhají rovnou dva běhy dlouhodobého výcviku kariérových poradců, jeden jde do finále a druhý nedávno zahájil, což přináší řadu zajímavých a matoucích situací. Zároveň nás to ale nutí tématu kariérového poradenství věnovat soustředěnou pozornost, protože poskytujeme kromě vzdělávacích dnů také mentorskou podporu všem 36 účastníkům. Navíc jsme dali účastníkům možnost vyzkoušet si „stínování“, které je primárně spíše pro žáky gymnázií (viz naše výhra v Národní ceně kariérového poradenství), a několik pedagogů vyrazilo na stáže do jiných odvětví mimo školství. Jako nejcennější prvek výcviku vnímáme (my i účastníci), možnost navázat vztahy mezi poradci a jejich školami. Proto se budou konat i tzv. Inspiromaty – setkání absolventů a účastníků jednotlivých běhů s představením příkladů dobré praxe a s vkladem i z naší strany – příkladů osvědčených aktivit kariérového poradenství ve třídách. (Jako takový „permanentní inspiromat“ jsme založili i skupinu Kariérové poradenství v PK, o které je jiný článek tohoto newsletteru.)
  • Kromě vzdělávání kariérových poradců se věnujeme přímé práci s žáky ZŠ a SŠ – jezdíme do škol s programem skupinového kariérového poradenství a poskytujeme zájemcům individuální konzultace, kterých zejména nyní, v době odevzdávání přihlášek na střední a vysoké školy, využívají v hojném počtu.
  • Gymnázium Františka Křižíka v Plzni se ve velkém vrhlo právě do zmíněného stínování a ve spolupráci s našimi poradci pracují na tom, aby si všichni žáci septim a 3. roč. vyzkoušeli den v praxi vybrané profese, a zároveň, aby jejich vlastní poradci byli schopni v budoucnu vést individuální rozhovory kariérového poradenství s žáky sami. Nejprve „stínovací“ rozhovory, které stážím předchází, vedli naši poradci a pedagogové/poradci gymnázia příseděli a naslouchali, nyní už se role obrací.
  • Pokračujeme ve vytváření strategie a metodiky, jak zavádět portfolia ve školách. Tématu portfolií už jsme věnovali konferencivideočlánek v minulém newsletteru a hodláme se mu věnovat intenzivně dál ve spolupráci s dalšími organizacemi v Plzeňském kraji, takže se těšte na příště 😉

 

Krátké info o akcích kariérového poradenství za hranicemi kraje
  • Na YouTube kanále Euroguidance Centra najdete záznam webináře Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy (proběhl 25. ledna 2023 s naším zapojením)
  • Euroguidance Cross Border Seminar se koná 22. – 24. května 2023 v Drážďanech
  • IAEVG International Conference 2023 proběhne v nizozemském Haagu 28. – 30. června 2023

 

Let´s Grow!

S ruskou invazí na Ukrajinu souvisí zvýšený počet mladých lidí z Ukrajiny na všech stupních škol, ale i mimo systém vzdělávání, v celé České republice, takže samozřejmě i v Plzeňském kraji. Plzeňský kraj je ale také trvale jedním z krajů s nejvyšším nárůstem počtu cizinců. Děti s odlišným mateřským jazykem, stejně jako kterékoliv jiné děti, mají své talenty a dary, které potřebují rozvíjet, a tím být prospěšné sobě i svému okolí. Podpora, která je věnována rozvoji potenciálu všech dětí, ať už jsou původem odkudkoliv, se společnosti vrátí.

I proto jsme se stali partnery nevládní neziskové organizace META, o.p.s. v projektu Let´s Grow! Naším cílem je připravit žáky s odlišným mateřským jazykem na vstup na střední školu a její dokončení (např. jazyková příprava, adaptace na prostředí, kariérové poradenství, navázání vztahů s vrstevníky, doučování, volnočasové aktivity, propojení s vybranou SŠ).

V současné době nabízíme lektorům českého jazyka bezplatnou metodickou podporu skrze platformu Česky levou zadní onlinePro přijaté žáky na střední školy připravujeme letní intenzivní kurz. A pro ty, kteří se na vybranou střední školu zatím nedostali, ale chtěli by studovat, připravujeme od září roční kurz.

Naším dlouhodobým cílem je nastavení systémového řešení pro vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v Plzeňském kraji, proto intenzivně komunikujeme se zástupci škol všech stupňů a z různých regionů Plzeňského kraje, KÚ PK, NPI, ČŠI, PPP, ÚP, neziskových organizací a dalších. V případě vašeho zájmu o více informací k projektu a jeho aktivitám kontaktujte Michaelu Svobodovou, svobodova@kcv.cz, 778 728 251.

Další články v této kategorii

Propojení školy s pracovní realitou – výstupy Inspiromatu

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se osobně sešli s kariérovými poradci ze škol Plzeňského kraje u nás v Tylovce, v Krajském centru vzdělávání, nad dalším z témat kariérového poradenství. Na jarním KARIÉROVÉM INSPIROMATU bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU

Číst více
Kariérový INSPIROMAT

… aneb setkejme se osobně nad dalším z témat kariérového poradenství. Tentokrát ve středu 17. dubna ve  14  – 17 hodin v budově Krajského centra vzdělávání v Tylově ulici 33 v Plzni. Setkání je příležitostí pro všechny kariérové poradce ve škole –  na ZŠ i SŠ, výchovné poradce a další pedagogy i zájemce mimo školu o téma JAKÉ JSOU MOŽNOSTI I LIMITY PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU?

Číst více
Supervize ve školství

Před dvěma lety jsme v rámci projektu Vzdělávání 4.0 vytvořili prostor pro setkávání, sdílení a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší. I po skončení projektu chceme v těchto online setkáních pokračovat. Srdečně Vás zveme na další online setkání Platformy rovných příležitostí, které

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.