Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Poslední newsletter Info Kariéry

Vážené a milé kolegyně a kolegové, kariéroví a výchovní poradci a další členové školních poradenských pracovišť, pedagogové a ostatní příznivci kariérového poradenství a vzdělávání a také příznivci Info Kariéry, o tom, jak vypadá učitel/ka v červnu koluje na internetu celá řádka vtipných obrázků, které ale nemusí odpovídat realitě.
Setkávali jsme se s Vámi v průběhu celého školního roku a viděli mnoho malých i velkých posunů v rozvoji kariérového poradenství ve školách a vypadalo to, že energie pro změny neubývá, spíš naopak. To dává velký smysl naší práci.
Nás čeká perné (možná i parné) léto plné aktivit, změn, rekapitulací a plánování, se kterými Vás chceme seznámit na následujících řádcích. Hezké čtení a hezké prázdniny!
Vaše Info Kariéra

Info Kariéra se mění na Krajské centrum vzdělávání

Všichni si zvykáme, že změny jsou součástí našich životů čím dál častěji. Nejsou to jen moderní fráze, ale realita, kterou v Info Kariéře právě žijeme. Dovolte nám krátké ohlédnutí do historie, abychom vysvětlili současnou proměnu. Info Kariéra se zrodila v roce 2015 jako nejmladší člen rodiny činností v Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole, Plzeň. To se do té doby věnovalo dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a také jazykovému vzdělávání. Kromě klasických odpoledních jazykových kurzů naše centrum poskytovalo a stále poskytuje také jednoleté pomaturitní studium jazyků.
Info Kariéra vznikla z potřeby zlepšit a zkvalitnit služby zaměstnanosti v kraji a rozšířit jejich strukturu. Během těch sedmi let naší existence jsme udělali kus práce nejen v přímém poskytování kariérového poradenství, ale také v metodické podpoře kariérového poradenství ve školách a vzdělávání kariérových poradců. Zjistili a ověřili jsme si, že pokud má někdo ve škole zájem o systematický rozvoj kariérových kompetencí u žáků (i učitelů), nestačí na to sám, ale je potřeba, aby se na tom podílelo víc lidí a aby měli podporu vedení školy. Že je zkrátka důležitá spolupráce a propojování. Což v důsledku vede zpět do naší organizace, kde se nyní snažíme o větší spolupráci a propojování všech tří hlavních činností/segmentů – tedy kariérového poradenství, jazykového vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogů.

Proto se od září 2023 Info Kariéra nebude už dále vyčleňovat svým názvem z celého Krajského centra vzdělávání. Se změnou názvu se od nového školního roku oblékneme i do nové vizuální identity spojené s akvarelovými barvami a jednotným logem KCV. V září spustíme také nový web, který bude nabízet online služby kariérového poradenství.
Budeme to stále my, i když budeme jiní. Stejně jako každý z vás, kdo dovolí, aby se změna stala součástí jeho života. V září se můžete těšit na seznámení s příběhem a symbolikou našeho nového „my“ 🙂

Letní škola pro pedagogy

Počtvrté máte příležitost spojit odpočinek se vzděláváním a rozšířit svoji síť profesních kontaktů na letní škole pro pedagogy, v útulném prostředí Zámeckého statku Býkov kousek od Plzně. Máme nachystaný různorodý program, který letos spojuje téma individualizace a práce s heterogenní skupinou. Kromě zážitkově vzdělávacích aktivit využitelných ve škole vás letos čekají také hudební a taneční workshopy. Jako obvykle není čeho se bát, aktivity jsou vhodné pro všechny a nepředpokládají nějakou vstupní úroveň dovedností. Termín letní školy je 24. – 27. 7. 2023. další informace a přihlašování jako vždy zajišťuje Mgr. Martina Černá: martina.cerna@plzensky-kraj.cz.

Vznikající platforma kariérových poradců aneb „Kdo tady koho vlastně vzdělává?“

V rámci projektu V4.0 nám prošlo dveřmi vzdělávání dohromady 51 nových nebo staronových kariérových poradkyň a poradců ze ZŠ i SŠ, z neziskových organizací i z Úřadu práce. Vzdělávací program pro kariérové poradce nabyl oproti minulosti jedné zásadní inovace v podobě tzv. peer skupin = učících se skupin frekventantů vzdělávacího programu. Šlo o 4-5ti členný tým účastníků, který každý měsíc sdílel kariérovou praxi na své škole / ve své organizaci, reflektoval své porozumění z jednotlivých vzdělávacích dnů nebo spolupracoval na vybraných tématech jednotlivých členů skupiny. Co bylo vedlejším, ale zamýšleným a ověřeným cílem takové práce, a co účastníci oceňovali na vzdělávacím programu nejvíce, bylo navázání bližších mezilidských vztahů mezi členy peer-skupiny, které více propojily školy a přinesly podporu do častého pocitu osamění v úsilí kariérového poradce na škole. Přispělo k tomu nejen poznání reálného prostředí škol a organizací, ze kterých účastníci byli, nejen možnost sdílet realitu svých úspěchů i neúspěchů nebo otázek, ale i ona forma více neformálního vzdělávání (většinou 3 hodiny mimo prostory KCV), kde ale zodpovědnost za vedení skupiny a výstupy náležela vždy jednomu z účastníků. Frekventanti pak navíc o mnoho lépe pracovali díky navázaným vztahům i v rámci následných vzdělávacích dnů výcviku.
Právě peer-skupiny se staly základem nové rodící se platformy kariérových poradkyň a poradců Plzeňského kraje. Zažíváme to už v rámci tzv. Inspiromatů, které organizujeme pro všechny poradce, kteří s námi spolupracují, absolvovali některý z našich kurzů, zatím se nepotkali, ale stojí před podobnými výzvami s žáky, rodiči nebo kolegy ve škole. V dubnu proběhl první úspěšný Inspiromat a další plánujeme na 5. října 2023. Účastníci a absolventi vzdělávacího programu se v rámci Inspiromatu stávají jak příjemci inspirace z praxe kariérového poradenství a rozvoje, tak zároveň i těmi, kdo vzdělávají a inspirují druhé – skupiny nebo jednotlivci sdílí společná poznání i konkrétní kariérové nástroje. Takže kdo tady koho vlastně vzdělává? 🙂
Vzděláváme se navzájem a bez navázaných mezilidských vztahů by to bylo mnohem těžší. Věříme, že síť kariérových poradců bude mít pevná vlákna a bude stále otevřená pro další rozšiřování, podporu a vzájemné učení s asistencí KCV, které poskytuje časoprostor pro osobní setkávání i vlastní díl inspirace, spravuje on-line rovinu platformy na sociálních sítích a na připravovaném portálu, kde bude prostor nadále sdílet a učit se od sebe navzájem.

Co nás/Vás ještě čeká v projektu V4.0

Projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji se krátí čas, ale do jeho konce v listopadu 2023 chceme stihnout ještě řadu aktivit, které Vám přiblížíme.
Vedle hojně obsazeného posledního běhu vzdělávacího programu pro kariérové poradce, který se nám přehoupl do své druhé poloviny a bude pokračovat po prázdninách, pracujeme na obsahu a funkcionalitách výše zmiňovaného online portálu, který bude součástí nového webu naší organizace (KCV). K dispozici tak vedle různých materiálů pro poradce, informací pro veřejnost a poskytování online kariérového poradenství budou přehledné a v praxi odzkoušené metodiky aktivit pro spolupráci škol a firem. Nemyslíme při tom jen na žáky (exkurze, praxe, stáže), ale také na pedagogy, jejichž získávání poznatků přímo v prostředí světa práce věnujeme pozornost.
V září plánujeme další online setkání platformy rovných příležitostí, a sice ve středu 20. 9. 2023 od 14:00 do 16:00. Akcemi nabitý pak bude říjen, čeká vás Konference dobré praxe, Inspiromat pro kariérové poradce nebo festival Posviť si na budoucnost, ale o nich více v zářijovém newsletteru.

Příběhy z PODUZu

Tématu duševního zdraví adolescentů se věnujeme, jak už víte, v projektu PODUZ ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem ZČU. V minulém newsletteru jsme vás zvali na Div_nou konferenci o duši a škole, která proběhla v dubnu a měla velmi pozitivní ohlas. Díky tomu náš projekt pozvali pořadatelé multižánrového studentského festivalu Prkna Neprkna, abychom téma duševního zdraví na této akci reprezentovali.
Stále také na středních školách realizujeme Div_né workshopy, které podporují komunikaci ve třídách v oblastech duševního zdraví, psychické krize a duševního onemocnění a propojují tato témata s osobnostním a kariérovým rozvojem každého jednotlivce. Při těchto workshopech se ukazuje, jak moc se žákyně a žáci nebo jejich okolí s nějakými nejistotami nebo až psychickými problémy potýkají a jak málo se o tom mluví. Cenným přínosem workshopů je uvědomění, že v tom nejsem sám/a.

Takovým drobným pomocníkem pro žáky při setkání s nějakou nepříjemnou situací nebo emocí může být Osobní destigmatizační LÉKOVKA, kterou najdete online nebo ve verzi ke stažení ZDE.
Nezapomínáme ani na učitele a další dospělé osoby ve školách, protože jejich vlastní duševní zdraví je předpokladem pro kvalitní komunikaci se žáky a jejich vzdělávání. Pro zamyšlení se nad vlastní duševní ne/pohodou a nad atmosférou ve škole, ve které pracujete, vzniklo video Škola se zdravou duší a k němu pracovní list pro pedagogy, který si můžete stáhnout a vybarvit.

Jak podpořit mladé migranty ve studiu na střední škole v ČR?

V minulém newsletteru jsme psali o projektu Let´s Grow!, ve kterém se zaměřujeme na podporu při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělávání formou komplexní podpory, např. kurzy českého jazyka, kariérovým poradenstvím, adaptačními aktivitami, doučováním, psychosociální podporou, dobrovolnickou podporou. Aktivity projektu cílí na zvýšení šancí žáků na přijetí a úspěšné studium na SŠ odpovídající jejich potenciálu.
Studují na Vaší škole nebo se na ni hlásí žáci s nedostatečnou znalostí ČJ? Víte o žácích, kteří se kvůli nedostatečné znalosti češtiny nedostali na vybranou SŠ? Rádi byste těmto žákům pomohli? Kontaktujte Míšu Svobodovou, svobodova@kcv.cz, 778 728 251 nebo Michala Parláska, parlasek@kcv.cz, 734 311 901. Aktuálně nabízíme dva typy jazykových kurzů:
1. Letní intenzivní kurz
Jedná se o 100h intenzivní výuky ČJ pro slovanské žáky, kteří jsou přijati do prvního ročníku SŠ ve školním roce 2023/24. Cílem kurzu je připravit mladé lidi s malou znalostí ČJ (A0-B1) pro vstup na střední školu. Kurz bude probíhat  31. 7. – 25. 8. 2023 v Plzni (Tylova 33) ve skupině max. 12 žáků. Výuka a její tempo bude přizpůsobeno aktuální jazykové úrovni účastníků a posun v komunikačních dovednostech bude ověřován formou testu. Šíře následné podpory při zahájení studia na SŠ se bude odvíjet od potřeb konkrétních žáků.
2. Roční přípravný kurz
Intenzivní výuka ČJ s dotací 1100h v průběhu jednoho školního roku (09/2023 – 06/2024). Cílem kurzu je příprava na studium na české střední škole a její úspěšné dokončení. Součástí kurzu je i výuka matematiky a angličtiny a podpora v oblastech, které budou reagovat na individuální potřeby každého z účastníků kurzu. Kurz je určen mladým migrantům, kteří mají dokončenou ZŠ, rádi by studovali střední školu v ČR, ale jejich jazyková úroveň pro zahájení a úspěšné dokončení studia na SŠ je nedostatečná (tj. úroveň A0, A1).

Na podzim vás budeme informovat o dalších možnostech podpory vícejazyčných žáků a spolupráce se školami, neboť je zřejmé, že samotný jazykový kurz úspěšné dokončení střední školy nezařídí.

Pomáháme zavádět PORTFOLIA

To, že je portfolio na poli výchovy a vzdělávání stále více skloňované téma, netřeba rozvádět. Svědčí o tom mimo jiné i narůstající zájem škol o seznámení s tématem a podporu při jeho zavádění. I nám tento rozvojový nástroj s ohledem na kmenovou činnost KCV a aktivity v projektu Vzdělávání 4.0 dává ohromný smysl.
Stejně jako řada škol, i my jsme na začátku. Velké množství energie věnujeme definování vize a tvorbě koncepce pro práci s portfolii ve formálním i neformálním vzdělávání v Plzeňském kraji. Propojujeme se s partnerskými organizacemi, hledáme inspiraci, diskutujeme, zkoušíme. Dále se soustředíme na podporu škol, která se přirozeně rozbíhá dvěma směry:
Prvním jsou skupinová setkání s primárním cílem motivovat k zavádění portfolií, networking, inspirace, sdílení. Soustředíme se též na provázení účastníků konkrétními koncepčními prvky a jejich osvojování prostřednictvím sebezkušenosti. V pořadí čtvrté setkání se uskutečnilo v pondělí 5. 6.2023 a s ohledem na naše směřování ke kompetenčnímu portfoliu bylo věnované tématu kompetencí, jejich mapování a reflexi. Další, 5. setkání se bude konat v pondělí 25. 9. 2023 v čase 13:00 – 16:00 v Tylově 33 a zaměří se na elektronické podoby portfolií.
Druhý směr putuje do individuální podpory škol, které s portfolii (ať pedagogickými nebo žákovskými) začínají nebo začít chtějí. Zde se scházíme s pedagogy (osobou či týmem) přímo v prostorách školy, kde portfolia představujeme, stanovujeme formu spolupráce a harmonogram, doprovázíme procesem zavádění, realizování i evaluace.
Pokud máte o téma portfolií zájem, chtěli byste ho ve vaší škole či organizaci zavést nebo byste se rádi účastnili výše uvedeného setkání, neváhejte nás kontaktovat ideálně na email pelesna@kcv.cz.

Další články v této kategorii

Propojení školy s pracovní realitou – výstupy Inspiromatu

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se osobně sešli s kariérovými poradci ze škol Plzeňského kraje u nás v Tylovce, v Krajském centru vzdělávání, nad dalším z témat kariérového poradenství. Na jarním KARIÉROVÉM INSPIROMATU bylo naším cílem získat přehled o možných a dostupných programech PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU

Číst více
Kariérový INSPIROMAT

… aneb setkejme se osobně nad dalším z témat kariérového poradenství. Tentokrát ve středu 17. dubna ve  14  – 17 hodin v budově Krajského centra vzdělávání v Tylově ulici 33 v Plzni. Setkání je příležitostí pro všechny kariérové poradce ve škole –  na ZŠ i SŠ, výchovné poradce a další pedagogy i zájemce mimo školu o téma JAKÉ JSOU MOŽNOSTI I LIMITY PROPOJENÍ ŠKOLY S PRACOVNÍ REALITOU?

Číst více
Supervize ve školství

Před dvěma lety jsme v rámci projektu Vzdělávání 4.0 vytvořili prostor pro setkávání, sdílení a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší. I po skončení projektu chceme v těchto online setkáních pokračovat. Srdečně Vás zveme na další online setkání Platformy rovných příležitostí, které

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.