Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

O akcích, reakcích a svobodě našeho rozhodování

Svět práce se mění. Staré obory zanikají a nové čím dál rychleji vznikají. Post-covidová doba přeskládá podobu světa práce.” Tohle jsou časté věty, které slýcháme a čteme napříč škálou sdělovacích prostředků. Málo se však dozvídáme o charakteru mechanismů, které za touto změnou stojí. Tedy odpovědi na otázku, zda svět práce se mění a my se měníme s ním, nebo se měníme my a s námi i svět práce?

Jednoznačná odpověď zde není snadná, přesto jediné, čeho můžeme docílit, je právě na takovou situaci (nebo spíše proces) odpovědět. Každá změna, dokonce i taková, která vychází z nás samotných, si žádá především odpověď na ni. Odpovědí je naše reakce, tedy akce reagující na jinou akci. Tou může být byť jen rozhodnutí, zda vůbec reagovat chci, případně, že reagovat nechci (je to mé rozhodnutí, tudíž druh reakce). Jinými slovy, nemůžeme nereagovat, ale co můžeme, je rozhodnout se, jaký druh reakce zvolíme.

“Nevím, co chci dělat. Nenapadá mě, jakou školu bych mohl jít studovat. Netuším, na co bych se hodil.” Toto jsou zas časté věty, s nimiž se u svých klientů setkávají kariéroví poradci napříč škálou institucí, v rámci nichž své služby poskytují. I zde se vnucuje otázka, zda mechanismy vzdělávání jsou něčím, co trpně podstupujeme, nebo něčím, s čím činně vstupujeme do vztahu v souladu s naším sebeurčením. A také zde platí, že jediné, co před námi nevyhnutelně vystupuje, je potřeba naší odpovědi.

Potřeba odpovědí je ostatně tím, co do velké míry definuje moderní kariérové poradenství. Kariéra jako otisk vlastního sebeurčení ve vnějším světě je výsledkem celé řady dílčích rozhodnutí, kterým předcházely často jednoduché, ale důležité otázky. Význam odpovědí na dílčí a jednodušší otázky předcházející složitějšímu rozhodování ostatně není ničím novým, vždyť této naléhavé lidské potřeby si všiml už Sókratés před více než dvěma a půl tisícem let. Dodnes je nejen filosofům velkým vzorem, protože vůlí dovést každého k uspokojivé odpovědi inspiroval vývoj, jehož špičky dnes vidíme na technické úrovni v 3D tiskárnách a nanopočítačích. V rovině lidské pak v nadějných experimentech s participativním uspořádáním organizací, podmíněným svobodou a odpovědností jednotlivce v přístupu ke vztahům, práci a celé společnosti.

Nepřestávejme se proto ptát po akcích a reakcích a neslevujme ze svého nároku na svobodu našeho rozhodování. Třeba tím, že občas využijeme služeb poradce, který, bude-li kvalitní, spolu s námi pomůže probudit malého Sókrata v našem nitru.

 – Jan Brabec –

Další články v této kategorii

„Osudová volba“ povolání

Jsem kariérová poradkyně. A jako taková mám pomáhat dětem, mladým lidem s volbou povolání. Ale kromě toho jsem také arteterapeutka, lektorka a začínající psychoterapeutka. A protože spravuji několik webových, Facebookových a Instagramových stránek, tak jsem asi taky správce sociálních sítí, copywriter a kreativec…?

Číst více
“Umazání se životem” ve škole

Nechme děti “umazat se životem” – 3. díl – Formální vzdělávání je důležité stejně jako to neformální, pokud i škola chce do vzdělávání vnést více toho reálného a prožitkového, je jasně dokázáno, že si to formální děti lépe zapamatují, a navíc získají mnoho kompetencí, které se jim budou hodit právě v okamžicích, jako je třeba rozhodování, kudy v životě chtějí dál.

Číst více
Přirozené utrpení, nikoliv hloupá traumatizace

Nechme děti “umazat se životem” – 2. díl – V předchozím díle jsem se dotkla mimo jiné tématu zrání dětí, přeneseně “umazání se životem” a podmínek pro takové zrání, kterými je letitá cesta vývoje, která je i o bolesti, nepřízni, ztrátách a nevědění… Nechci nikoho nechat na pochybách, co takovou bolestí myslím.

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.