Volba školy

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Vyberte si způsob, který vám vyhovuje – chat, e-mail, online nebo osobní setkání. Zvolte si poradce, datum a čas podle svých možností.

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem škol a dalších institucí, které s námi buď spolupracují nebo poskytují související služby, včetně základních informací o nich. 

Mapa podpory a spolupráce

Mapa s přehledem firem a podpůrných institucí Plzeňského kraje, které s námi spolupracují, včetně základních informací o nich. 

Newsletter Kariérového poradenství – září 2023

Vážené a milé kolegyně a kolegové, kariéroví a výchovní poradci a další členové školních poradenských pracovišť, pedagogové, ředitelé, přátelé a příznivci kariérového poradenství a vzdělávání, dovolte nám představit Vám s pomocí našeho pravidelného čtvrtletního newsletteru naši novou vizuální identitu a další novinky spojené s kariérovým poradenstvím a děním v Krajském centru vzdělávání.

Konec jedné éry, konec Info Kariéry

Tak je to tady! S novým školním rokem jsme změnili celý komplex věcí – název, logo, web a další záležitosti, které souvisí s novou vizuální identitou (vzhled a název sociálních sítí, vizitky nebo třeba mailové adresy…). Co jsme ale nezměnili, je náš tým skvělých schopných lidí, kteří dál budou pracovat na zvyšování kvality a dostupnosti služby kariérového poradenství a na dalších tématech podporujících jednotlivce i celé školy, zejména rovné příležitosti ve vzdělávání.

Co se tedy všechno mění? Krajské centrum vzdělávání (KCV), naše mateřská organizace, mění své logo ze sovy na černý čtverec. Stále ji najdete v budově v sadech 5. května 42 v Plzni, navíc budova je krásně nově zrekonstruovaná. Až k nám půjdete na vzdělávací kurz, sami uvidíte.
Hlavní webová stránka KCV má jednoduchou adresu: kcv.cz a funguje jako rozcestník pro naše 3 segmenty. Na tomto webu uvidíte i kratičká videa, která vysvětlují, o co nám v jednotlivých segmentech jde a jak vznikly jejich symboly. Tři segmenty KCV jsou tyto:

  1. Kariérové poradenství (KP) – tedy „bývalá Info Kariéra“, které je zastoupeno modrou a zelenou barvou a symbolem modrého kuželu světla. Web: kcv.cz/kp.
  2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), využívá barvu zelenou a růžovou a symbol, který na první pohled vypadá jako zelená hvězda, ale vlastně jde o šipky směřující do středu. Web: kcv.cz/dvpp se připravuje.
  3. Jazykové škole (JŠ) pak patří růžová a modrá barevná kombinace a symbol růžového oblouku, který symbolizuje bránu jazyků. Web: kcv.cz/js je také ještě v přípravě.

Nemusíte se ale bát, i kdybyste použili staré webové adresy (kcvjs.cz a infokariera.cz), budete přesměrováni na nové stránky. Stejně tak ještě nějakou dobu budou fungovat naše staré e-mailové adresy.

Nový web a online služby

S naší novou vizuální podobou představujeme také nové webové stránky segmentu kariérového poradenství – kcv.cz/kp. Ano, je to velká změna a věříme, že k lepšímu. Rozšířili jsme totiž naše služby o online rozměr – na webu najdete chatovou a emailovou poradnu a možnost uskutečnit online schůzku nebo zarezervovat osobní termín konzultace. Kariérové poradenství tak bude dostupnější pro všechny mimoplzeňské.
Web je členěný na 4 hlavní tematické oblasti (v hlavním menu) podle našich 4 hlavních cílových skupin.

  1. Pro žáky základních a středních škol, ale i pro jejich rodiče je určena záložka Volba školy, kde najdou tipy, jak k výběru školy
    přistupovat, jaké kompetence jim v tom pomohou, kde najdou informace o nabídce škola oborů, o přijímacím řízení a veletrzích škol. Také se tam dozví, kam směřuje trh práce, jak získat zahraniční zkušenosti, nebo co dělat, když mají ve škole nějaké problémy. Rodiče tam najdou podstránku určenou přímo pro ně.
  2. Naší druhou cílovou skupinou jsou dospělí, kteří řeší nějakou změnu kariéry – buď hledají práci nebo uvažují o změně zaměstnání nebo o rozjezdu podnikání, vrací se z rodičovské dovolené a podobně. Pro ně je určena záložka Hledání práce. Kromě tipů na to, jak hledat nebo změnit práci, prezentovat se, získat praxi nebo začít podnikat, zde jsou také informace ke zvýšení kvalifikace a odkazy na weby nabízející další vzdělávání.
  3. Třetím tématem webu je Kariérové poradenství jako takové. Je určené zejména odborníkům, tedy praktikujícím nebo začínajícím kariérovým poradcům, ale může zajímat vlastně kohokoliv. Dozví se tady, co vlastně kariérové poradenství je, jak k němu přistupujeme a jak probíhá. V této záložce jsou informace o profesní kvalifikaci Kariérový poradce / kariérová poradkyně a zkoušce z této kvalifikace. Odborníky může zajímat standard kvality kariérového poradenství a metodické materiály ke kariérovému poradenství.
  4. Čtvrtou tematickou oblastí je Spolupráce, která je určena cílové skupině sociálních partnerů, firem a dalších institucí. Svou stránku s informacemi zde najdou školy, kterým nabízíme celou řadu služeb; firmy, které zajímá navázání nebo prohloubení spolupráce se školami; a další sociální partneři, které zajímá spolupráce s námi buď v projektech nebo dílčích tématech. Všichni tito zde pak najdou metodické materiály a příklady dobré praxe.

Tato čtveřice je rozšířena ještě o pátou záložku hlavního menu, která se věnuje Portfoliím. Vnímáme aktuálnost tohoto tématu a jeho zacílení pro všechny výše zmíněné cílové skupiny – žáky, rodiče, školy, kariérové poradce a další pedagogické nebo poradenské pracovníky.
Důležitou součástí portálu je databáze poskytovatelů dalšího vzdělávání a organizací nabízejících podpůrné služby žákům a školám. Tato databáze je zpracována formou interaktivní mapy. Co ještě na webu najdete a jak vypadá, to už zkuste zjistit sami na kcv.cz/kp. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu.

Konference Dobrá praxe 2023

„Škola jako místo pro …“ je podtitul letošní dvoudenní Konference Dobrá praxe 2023, kterou chystáme spolu s Informačním a poradenským centrem ZČU v Plzni na 18. – 19. 10. 2023 v prostorách Moving Station. Podle nás je škola klíčovým místem pro rozvoj každého žáka, aby vedl plnohodnotný život a uplatnil se v proměňující se společnosti. Snažíme se poukázat na nutnost spolupráce uvnitř škol a důležitost síťování škol s ostatními sociálními partnery.
První den se zaměříme na roli pedagogů a kariérového poradenství v získávání kompetencí potřebných proaktivní občanský, profesní i osobní život.
Druhý den pak bude orientován více na sdílení zkušeností s aktivitami, které přispívají ke snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a na to, jak podpořit maximální rozvoj potenciálu žáků, studentů i pedagogů.
Program konferenčních dnů, podrobné informace a hlavně odkaz na registraci najdete na stránkách konference ZDE.

Pozvánka na setkání k portfoliím

Po prázdninové pauze se opět vrháme na podporu práce s portfolii ve školách v Plzeňském kraji. Všechny zájemce zveme na další skupinové tematické setkání, které se uskuteční v pondělí 25. 9. 2023 od 13:00 do16:00 hodin, v KCV na adrese Tylova 33. Tentokrát se už opravdu zaměříme na dlouho slibované digitální/elektronické nástroje podoby portfolia. Přijďte si pro inspiraci.
A pokud už pracujete s portfolii ve škole v elektronické podobě, pochlubte se! Nepotřebujeme vidět dokonale graficky zpracovaná portfolia, zajímá nás především reflexe Vašich zkušeností při jejich zavádění, v čem se Vám daří a z čeho máte radost, nebo kde byste naopak přivítali podporu a zatím hledáte vlastní cestu.
My máme momentálně radost ze ZŠ Zbůch, kde se nové vedení rozhodlo využít naší podpory a seznámit pedagogický sbor s principy práce s portfolii a začít postupně se zaváděním portfolií jak učitelských, tak i žákovských.
Pokud máte o téma portfolií zájem, chtěli byste ho ve Vaší škole či organizaci zavést nebo byste se rádi jen zúčastnili setkání, neváhejte nás kontaktovat, ideálně na e-mail: pelesna@kcv.cz.

Díky lepší češtině snazší studium na střední škole

Jak dlouho jste se učili cizí jazyk? Kolik času potřebuje cizinec, aby se naučil plynule česky? Bez ohledu na to, zda se česky učí Slovan nebo příslušník jiného národa, je čeština náročná a její zvládnutí si žádá roky. V Krajském centru vzdělávání v Plzni pomáháme mladým lidem s migrační zkušeností připravit se na studium na střední škole.
V rámci projektu Let´s Grow! proběhl Letní intenzivní kurz, kdy během 20 dní absolvovalo 13 žáků z Ukrajiny 100 hodin českého jazyka. Věříme, že díky této intenzivní přípravě bude pro naše absolventy vstup do škol jednodušší. Ale i v průběhu studia budou potřebovat pomoc, proto naše podpora bude pokračovat také během školního roku formou zdokonalovacích kurzů a spoluprací se školami.
Teď v září startuje roční kurz češtiny s časovou dotací 1100 hodin. Součástí tohoto dlouhodobého kurzu je také výuka angličtiny a matematiky a individuální podpora jednotlivců podle jejich potřeb. Více informací Vám poskytne Michaela Svobodová – svobodova@kcv.cz.

Festival Posviť si na budoucnost 2023

Informace podstatná pro všechny žáky 9. ročníků ZŠ, jejich pedagogy a jejich rodiče – festival středních škol Posviť si na budoucnost se letos koná 13. a 14. 10.2023 v areálu plzeňského DEPO2015.
Letošní ročník se představí v novém designu –žárovku nahradily dívčí a chlapecké obličeje s barevnými kšiltovkami, které zrcadlí řadu emocí spojených s volbou střední školy. Obavy a nejistotu ohledně výběru oboru a střední školy bychom rádi zahnali také pomocí letošního sloganu: „To, na jakou střední školu půjdeš, neurčuje, kým jsi.“
Také samotná akce je tu pro usnadnění tranzitu ze základní školy na střední, představí se na ní přes 30 středních škol z celého Plzeňského kraje a návštěvníci mohou opět využít poradenskou zónu, kde mohou svou situaci probrat s kariérovými poradci z KCV nebo Úřadu práce a získat data od RRA.
Na páteční den jsme již spustili registraci pro celé třídní kolektivy (ZDE), v sobotu je vstup volný od 9:00do 12:00 hodin, budeme se těšit na všechny. Více(informace, metodiky, festivalová karta, videa) na webu posvitsinabudoucnost.cz.

Vzděláváním k duševnímu zdraví – kurzy pro pedagogy vol. 3

Projekt Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci jde do finále, čeká nás poslední půlrok aktivit zaměřených na destigmatizaci a prevenci duševních onemocnění. Kromě psychologické poradny (online i osobně), podpůrných skupin, Div_ných workshopů pro žáky středních škol a dalších dílčích akcí, otevíráme poslední běh komplexního vzdělávacího programu pro pedagogy Vzděláváním k duševnímu zdraví.
Od října máte možnost zúčastnit se buď celého komplexu vzdělávání nebo jednotlivých seminářů dle Vašeho výběru. Projekt je financován z programu Zdraví EHP a Norských fondů, kam přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko, tedy máte jedinečnou šanci toto vzdělávání absolvovat zdarma. Informace a registrace na bezbarier.zcu.cz.

Rovné příležitosti – setkání platformy a setkání ŠPP

Již nějakou dobu opakujeme, že Školní poradenská pracoviště (ŠPP) vnímáme jako nezbytnost pro rozvoj potenciálu každého, žáků i pedagogů. Zároveň jsou stěžejním prvkem pro vytvoření bezpečného klimatu školy, díky kterému dochází i k nárůstu vzdělávacího úspěchu. Proto se pravidelně potkáváme se členy ŠPP středních a základních škol a společně vytváříme koncepci funkčního ŠPP. Na začátku září proběhlo další z těchto setkání k ŠPP s těmi, kteří se rozhodli realizovat změny ve fungování svých pracovišť.
V pořadí páté setkání bylo zaměřeno na osobní rozvoj každého jednotlivého člena týmu ŠPP. Výstupy ze setkání jsou využitelné pro kolegy/ně z participujících škol a navážeme na ně i na dalším online setkání Platformy rovných příležitostí, která se uskuteční dne 11. 10. 2023 od 14:00. Tématem Platformy bude „Rozvoj pedagogů“ a tímto Vás na ní srdečně zveme.

Newsletter ke stažení: Newsletter KCV KP_září 2023.pdf

Další články v této kategorii

Newsletter Kariérového poradenství – červen 2024

Milí příznivci KCV a kariérového poradenství a vzdělávání, s radostí Vám přinášíme nejnovější vydání našeho čtvrtletního newsletteru, plného inspirace a užitečných informací pro Vaši poradenskou praxi. Najdete tu souhrn našich aktivit v Plzeňském kraji, inspirativní příběhy a praktické tipy, které Vám pomohou v každodenní práci s Vašimi žáky a studenty. Naším cílem je podporovat Vás v této důležité roli a poskytovat vám nástroje, které usnadní Vaši práci a pomohou efektivně vést děti a dospívající k jejich profesnímu úspěchu. Přejeme vám příjemné čtení.

Číst více
Staňte se součástí našeho týmu

Hledáme posilu do našeho týmu Kariérového poradenství KCV! Hledáme kolegyni/kolegu na pozici kariérového poradce, který bude ve spolupráci s týmem KCV KP podporovat a realizovat kariérové poradenství v Plzeňském kraji.

Číst více
Inspirativní online setkání pro Školy Připravené Podpořit

Před třemi lety jsme v rámci projektu “Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji” vytvořili prostor pro setkávání, sdílení, inspiraci a diskusi o tématech, se kterými se školy (různé stupně a různé typy škol) setkávají a řeší je. Platformu rovných příležitostí přejmenováváme, ale záměr zůstává stejný.

Číst více

Domluvte si konzultaci s kariérovým poradcem

Nevíte si rady? Máte raději osobní přístup? Chcete svou situaci probrat s odborníkem? Vyberte si poradce a formu konzultace.